Grad Rijeka upravo je u procesu stvaranja Strategije razvoja Rijeke do 2020. godine.

Možda nekom riječ Strategija zvuči suhoparno. Netko drugi pak smatra da su vizija i misija pojmovi kojima se služe samo političari i možda poneki idealistični student filozofije, i da su sve te rasprave ustvari komplicirane i rezervirane samo za stručnjake. Svih koji tako misle pozivam da se uvjere u suprotno!

Naime, Strategija razvoja grada nije samo dokument koji će neki anonimni ljudi sastaviti nakon niza sastanka. Strategija se tiče pravca kojim će Rijeka ići, kao i cilja na koji želi stići. Ona određuje kakav to grad Rijeka zaista želi postati: kakav za građane, kakav za gospodarstvenike, kakav za posjetitelje. Ona zacrtava i predviđa kako će Rijeka iskoristiti svoje najbolje adute da bi postala – najbolja Rijeka koja može biti.

Rijeka već duže vrijeme nosi titulu najtransparentnijeg grada u Hrvatskoj, što ima zahvaliti ne samo transparentnosti u procesu donošenja odluka nego i neprestanoj komunikaciji s građanima putem mnogih kanala i na mnoge načine, od kojih su jedan elektronske konzultacije, unutar kojih se građani mogu online putem, jednostavno i izravno uključiti u javne rasprave od općeg interesa.

Vjerujem da se Strategija razvoja Rijeke u narednih 7 godina tiče ama baš svih građana Rijeke. Također vjerujem da je ova Strategija od posebne važnosti jer će odrediti smjer naše Rijeke u trenutku kad smo ušli u EU i kada se trebamo pozicionirati u za nas novim uvjetima, novim okolnostima.

Izrada Strategije razvoja Rijeke do 2020. na neki je način počela nizom razgovora sa stručnjacima i otvorene diskusije s građanima koje sam provodio od veljače do svibnja ove godine. Te smo dijaloge nastavili i nakon izbora kroz niz radionica na kojima su sudjelovali stručnjaci i kroz koje su svojom ekspertizom i iskustvom dali doprinos izradi jednog sveobuhvatnog radnog dokumenta koji je sada dan na uvid javnosti.

U to ime pozivam vas da se pridružite otvorenoj raspravi na temu Strategije razvoja Rijeke do 2020.

Uključite se svojim komentarima, prijedlozima, vizijama, sugestijama. Rasprava će se 26. kolovoza zaključiti. Strategija se ne donosi baš tako često i o mnogim strategijama niste imali prilike raspravljati. Iskoristite ovu priliku. Svi vaši prijedlozi bit će razmotreni, a oni konstruktivni vjerojatno i uključeni u završni dokument.

 

Tekst: V. Obersnel