RIJEČANIN

Vojko Obersnel rođen je 25. ožujka 1957. u Rijeci. Završio je Osnovnu školu Vladimir Gortan, a potom Sušačku gimnaziju.

Diplomirao je 1980. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio je poslijediplomski studij prirodnih znanosti na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, čime je stekao titulu magistra prirodnih znanosti, a nakon toga i poslijediplomski studij medicinske genetike na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Od 1982. do 1997. radio je na Medicinskom fakultetu u Rijeci, gdje je predavao biologiju i medicinsku genetiku, bavio se znanstveno – istraživačkim radom iz područja medicinske genetike i ekotoksikologije te obavljao dijagnostiku u citogenetičkom laboratoriju.

Oženjen je pedijatricom Brankom, a sin Ognjen, rođen 1984, diplomirani je ekonomist.

Obersnel je u SDP-u od 1990. godine. U više mandata bio je član Glavnog odbora SDP-a Hrvatske, u predsjedništvu stranke bio je od 2009. do 2012. godine, a od 2010. godine predsjednik je Gradske organizacije SDP-a Rijeka. U više mandata bio je član Saborskog odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu.

Od 1997. do 2000. godine bio je član Poglavarstva Grada Rijeke i pročelnik Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. U tim godinama Rijeka značajno proširuje Socijalni program koji obuhvaća velik broj različitih oblika pomoći i uvodi cenzuse koji značajno nadrastaju zakonsku obavezu. Aktivnim sudjelovanjem u projektu Svjetske zdravstvene organizacije Obersnel je omogućio ulazak Rijeke u europsku mrežu zdravih gradova u kojoj je Rijeka i danas. Od 2016. godine član je Grupe za razvoj političke vizije zdravih gradova.

U više mandata Obersnel je član Savjeta Sveučilišta u Rijecičlan Upravnog vijeća Lučke uprave predsjednik Turističke zajednice Grada Rijeke.

Gradonačelnik Grada Rijeke postaje 2. ožujka 2000. godine kada je pobjedom SDP-a na parlamentarnim izborima dotadašnji gradonačelnik Slavko Linić otišao u Zagreb na mjesto potpredsjednika Vlade. Za gradonačelnika Rijeke Obersnel je  biran pet puta, 2001, 2005, 2009, 2013 i 2017. godine.

2009. je na prvim neposrednim izborima pobijedio u prvom krugu s 58,27% osvojenih glasova.  Godine 2013. Obersnel je ponovno izabran za gradonačelnika Rijeke, pobijedivši sa 67,67% glasova u drugom izbornom krugu, čime je započeo obnašati svoj peti mandat.

Godine 2017. ponovno je osvojio povjerenje građana Rijeke i do 2021. godine obnašao je svoj šesti i ujedno posljednji mandat gradonačelnika Rijeke. Vlastitom odlukom nije ušao u novu kandidaturu, već je prepustio ovu funkciju, kako je sam rekao, novim generacijama. Tako ga je nakon izbora 2021. na mjestu gradonačelnika naslijedio Marko Filipović, član SDP-a i Oersnelom zamjenik kroz posljednja dva mandata.

Načinom vođenja grada, novim standardima u radu uprave, otvorenošću prema građanima i poštovanjem zakona, Obersnel je Rijeku učinio najtransparentnijim gradom u Hrvatskoj. Pokazala su to neovisna istraživanja o transparentnosti LOTUS, provedena na svih 576 gradova, općina i županija 2009, 2012. i 2014. godine. Tri godine za redom Grad Rijeka dobio je i priznanje za transparentnost proračuna zahvaljujući otvorenosti u objavljivanju svih proračunskih dokumenata.

U razvoju transparentnosti i sudjelovanja građana u donošenju odluka veliku će ulogu u Rijeci odigrati sustavno uveden program Građanskog odgoja i obrazovanja u riječke škole. Valja reći da je Rijeka prvi grad u Hrvatskoj koji je ovaj program uvrstio u nastavu na sustavni način, izradivši za njega i priručnike za provođenje. Uopće, Obersnelovo vođenje Rijeke označeno je razvojem komunikacije i otvaranjem gradske uprave građanima. On sam prisutan je već niz godina na društvenim mrežama gdje osobno komunicira s građanima, a piše i vlastiti blog u kojem se osvrće na različita društveno-politička zbivanja u Rijeci, Hrvatskoj i Europi. Kroz dva mandata vodio je javne snimane i pisane Razgovore sa stručnjacima, započete u okviru izbornog ciklusa 2013.

Posljednji Obersnelov mandat obilježen je iznimno uspješnim povlačenjem sredstava iz europskih fondova za financiranje velikih razvojnih projekata u Rijeci, ali i za brojne manje projekte.

Pored toga, Rijeka je, prva u Hrvatskoj, osnovala i Urbanu aglomeraciju Rijeka, u koju su osim Rijeke uključeni okolni gradovi i općine, te za koju je potpisano odobrenje europskih financijskih sredstava od 49 milijuna eura za projekte Rijeke i šireg riječkog područja.

Godine 2016. Rijeka je proglašena Europskom prijestolnicom kulture 2020. Izvrsno rangiran od strane europskih stručnjaka i prihvaćen u zajednici, projekt EPK 2020. Rijeci je donio ne samo novu infrastrukturu za smještaj kulturnih ustanova, nego i pozicioniranje na europskoj mapi kulturnih prijestolnica, što će se tek osjetiti u utjecaju na razvoj turizma, novih oblika poduzetništva, zapošljavanja i kreativnosti među mladima.

Sve Obersnelove mandate obilježava snažan socijalni program koji se tijekom godina razvijao i širio i kojim se danas izravno i neizravno štiti 12% riječkih kućanstava. Od visoke razine socijalne zaštite građana Obersnel nije odustajao ni u godinama opće ekonomske krize koja je zaustavila veliki riječki investicijski ciklus.

Danas Rijeka bilježi pozitivne rezultate u svim područjima, kako u ekonomskim pokazateljima aktivnosti gospodarskog i poduzetničkog sektora, tako i u turizmu, razvoju Sveučilišta, odnosno stručnih, znanstvenih i uslužnih djelatnosti. Postala je uspješan, moderan europski grad čija otvorenost je najbolja garancija budućeg razvoja.

I EUROPLJANIN

U proteklih 20 godina Obersnel se aktivno uključio u čitav niz organizacija i udruženja koja se bave razvojem lokalne samouprave, decentralizacijom i pozicioniranjem gradova kao nositelja razvoja čitavih regija.

Od 2004. do 2013. godine bio je predsjednik, a nakon 2013, član Predsjedništva hrvatske Udruge gradova koja sudjeluje u kreiranju različitih zakona što se odnose ne samo na lokalnu razinu upravljanja već i na cjelokupno funkcioniranje države. Iako često ignorirana od strane državne vlasti, Udruga gradova nije posustala u slanju konkretnih predstavki na različite prijedloge zakona, pravilnika i uredbi.

Obersnel je od veljače 2012. godine bio predsjednik hrvatskog izaslanstva promatrača u Odboru regija EU, a danas je jedan od potpredsjednika Odbora regija EU i član Povjerenstva za okoliš, klimatske promjene i energiju te Povjerenstva za teritorijalnu kohezijsku politiku i proračun EU-a.

U Povjerenstvu za okoliš, klimatske promjene i energiju  razmatraju se i planiraju nove energetske politike, obnovljivi izvori energije, politike za zaštitu okoliša ili pak prilagodbe i ublažavanje posljedica klimatskih promjena. Povjerenstvo za teritorijalnu kohezijsku politiku i proračun EU-a bavi se pitanjima teritorijalne kohezije, prostornog planiranja, strukturnim fondovima, urbanim politikama, stanovanjem, prometom i sličnim područjima.

U Bruxellesu je 2009. godine Obersnel potpisao Povelju gradonačelnika o energetskoj učinkovitosti (Convenant of Mayors for Climate and Energy) kojom se europski gradovi obvezuju na povećavanje energetske efikasnosti, upotrebu obnovljivih izvora energije te sustavno gospodarenje energijom, s ciljem uštede financijskih sredstava i zaštite okoliša, i održivog razvoja lokalnih zajednica na dobrobit svih građana. Tu je Povelju hrvatskoj javnosti predstavio ispred Udruge gradova te su je do sada potpisali svi gradovi i županije u Hrvatskoj.

Kao član Odbora direktora Međunarodne udruge gradova i luka, Obersnel je upoznat s primjerima najbolje prakse suradnje lokalnih vlasti i luka na području gradova te aktivno sudjeluje u promociji primjene pozitivnih iskustava. S tim u vezi, po drugi puta je biran u članstvo Odbora direktora ove međunarodne udruge zahvaljujući angažmanu na intenzivnoj promociji Rijeka Gateway projekta među ostalim članicama udruge i suradnji sa Svjetskom bankom.

Bio je i predstavnik Hrvatske u projektu SETA u koji su bile uključene Austrija, Češka, Mađarska, Italija, Slovačka i Slovenija. Ovaj projekt imao je fokus na iznalaženju logistički optimalnih rješenja za protok roba i putnika u jugoistočnoj europskoj regiji.

Za promoviranje prijateljstva i solidarnosti između Italije i Hrvatske, poglavito poštovanja talijanske manjine u Rijeci, 2003. godine Obersnelu je uručeno odlikovanje Reda zvijezde solidarnosti Predsjednika Republike Italije i dodijeljena počasna titula Commendatore.

Iskustvo i angažiranost u svim navedenim organizacijama, aktivno govorenje engleskog te služenje talijanskim i francuskim jezikom, Obersnela čine dobrim poznavateljem ne samo hrvatskih nego i europskih društvenih prilika, novih smjerova razvoja i procesa koji se u hrvatskoj i europskoj politici odvijaju.

Odgovornost i strastvena posvećenost razvoju Rijeke činile su ga uspješnim gradonačelnikom koji poštuje svoje sugrađane i zahvaljujući čemu je uživao povjerenje većine Riječana i bivao biran za gradonačelnika Rijeke sve dok je želio isticati svoje kandidature.