Strateški cilj

Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo

Razvoj novih znanja i tehnologija

  • Razvoj tehnoloških i poduzetničkih znanja putem svih oblika obrazovanja
  • Razvoj poduzetničkih institucija i mjera potpora
  • Transfer znanja i tehnologija

Jačanje konkurentnosti gospodarstva

  • Savjet za konkurentnost
  • Povećanje zaposlenosti s naglaskom na zapošljivost mladih
  • Razvoj gospodarstva na novim tehnologijama
  • Razvoj kreativnih industrija
  • ICT gradska infrastruktura