Sandra Pavičić Žeželj

Projekt: Uvođenje pravilne prehrane u riječke osnovne škole | Objavljeno:

Doc. dr. sc. Sandra Pavičić Žeželj, voditeljica Odsjeka za unapređenje prehrane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ govori o uvođenju pravilne prehrane u riječke osnovne škole

Sandra Pavičić Žeželj

Zdravi jelovnici već su dugi niz godina norma u dječjim vrtićima, no ove godine uveden je program pravilne prehrane i u deset riječkih osnovnih škola. Možete li nam reći kako je došlo do ostvarenja tog projekta, tko ga je pokrenuo i s kojim ciljem? Koje učinke očekujete?

Pavičić Žeželj: Upravo ove godine bilježimo trideset godina od uvođenja pravilne prehrane u Dječje vrtiće Rijeka. Već iz samog tog podatka možemo vidjeti da je potreban dugi niz godina da se nešto promijeni, da nije riječ o postupku kojim se stvari mogu promijeniti preko noći, ali i da kontinuirani trud daje rezultate – što vidimo upravo iz primjera dječjih vrtića. Što se tiče osnovnih škola, već dulje vrijeme smo se bavili idejom kako da program pravilne prehrane nastavimo i nakon vrtića. Razmišljali smo kako da prezentiramo i uvedemo principe pravilne prehrane kada djeca iz dječjih vrtića pređu u osnovne škole. Tu postoje i neke otegotne okolnosti, budući da mnoge naše osnovne škole nemaju vlastite kuhinje, pa dopremaju gotove obroke iz nekih drugih pripremnica hrane. U svakom slučaju, ove smo godine odlučili uvesti pravilnu prehranu i u osnovne škole. Sam projekt je nastao u suradnji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ i Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke.

Po svjetskim statistikama, dvadeset pet posto djece ima prekomjernu tjelesnu težinu, dok je jedanaest posto djece pretilo. Što se tiče naših riječkih osnovnoškolaca - 40% dječaka i 26% djevojčica ima prekomjernu tjelesnu težinu. Razvidno je da postoji tendencija da sve više i više djece ima prekomjernu tjelesnu težinu. To je još jedan razlog zbog kojeg smo pristupili ovom programu. Dodatno treba naglasiti da radimo s djecom u petim razredima, odnosno jedanaestogodišnjacima, budući da su istraživanja pokazala da jedan od tri jedanaestogodišnjaka ima prekomjernu tjelesnu težinu. U toj su dobi djeca na pragu puberteta, kada dolazi do velikih, tjelesnih i drugih, promjena. Upravo na početku tih velikih promjena treba djelovati.

Budući da program pravilne prehrane ima svoju tradiciju u riječkim vrtićima, te da se već provodi u nekim školama, možete li ukratko prenijeti kakva su dosadašnja iskustva? Kako se program konkretno provodi?

Pavičić Žeželj: Program za osnovne škole se sastoji od nekoliko faza, nekoliko dijelova. Prvi dio je edukacijski. U njemu educiramo učenike o pravilnoj prehrani, prije svega o sastavu namirnica, tako da djeca znaju što pronaći u kojoj namirnici, što nam iz namirnica treba za rast, za razvoj, za energiju. U tom prvom dijelu provodimo i anketu, iz koje dobijamo podatke o zdravstvenom ponašanju, znanju o prehrani i prehrambenim navikama. Edukacija također uključuje i radionice pod naslovom „Školica – igram se i učim što jedem da zdravo rastem“. Za vrijeme ovih radionica djeca sama slažu dnevne jelovnike za doručak, ručak i večeru i pritom se igraju. Radionice završavamo kvizom koji nam otkriva koliko su djeca od svega pokazanog zapamtila. To bi bio edukacijski dio.

Drugi dio, koji će se zapravo ostvariti do kraja ove godine, sastoji se u izradi jedinstvenog jelovnika za one škole koje imaju cjelodnevni i produženi boravak. U okviru te faze izradit ćemo dva jelovnika; jedan za proljeće i ljeto, a drugi za jesen i zimu. Svaki od ovih jelovnika izrađivat će se u četiri tipa, koji će se izmjenjivati svakog tjedna u mjesecu, što je zapravo ono što već imamo u dječjim vrtićima. I naravno, promjenit ćemo i marende, tako da marende budu bolje. Sljedeće godine planiramo i uzorkovati pripremljene obroke te ih kemijski analizirati radi ocjene energetske i hranjive vrijednosti. Znači, nakon što se počnu primjenivati novi jelovnici, uzimat ćemo uzorke cjelodnevnih obroka hrane u objektima koji pripremaju hranu, da vidimo da li se pridržavaju tih jelovnika. Zamislili smo i dodatne radionice, u kojima bi djeca sedmih i osmih razreda kuhala, gdje bismo im na jedan praktičan način pokazali pripremu zdravih obroka. Ove bi se radionice odvijale u onim riječkim školama koje imaju kuhinje. U međuvremenu je u tijeku i izrada edukacijskih materijala i plakata koji će se distribuirati u sve škole.

Kako na ovaj projekt reagiraju roditelji?

Pavičić Žeželj: Dosada su svi roditelji pozdravili program. Roditelji će inače biti uključeni ponajviše preko upravo spomenutih edukativnih materijala. Važno je napomenuti i da ćemo uskoro imati web portal, koji će omogućiti proširivanje znanja o hrani, prehrani i zdravlju. Namjenjen je djeci i njihovim roditeljima. Na portalu će se pružiti edukativni i zabavni materijal kako bi svi lakše razumjeli i primjenili javnozdravstvene mjere unapređenja prehrane i zdravlja.

Osim edukacije učenika, program predviđa i edukaciju nastavnika. Možete li pobliže pojasniti u čemu se ona sastoji?

Pavičić Žeželj: Organizirat ćemo edukaciju za nastavnike od prvog do četvrtoga razreda osnovne škole, te za nastavnike prirode i biologije. U okviru tih edukacija pobliže ćemo objasniti sam program pravilne prehrane. Tu ćemo prigodu iskoristiti i da nastavnike podsjetimo na ono što su o principima pravilne prehrane već učili ili znali, ali su u međuvremenu možda zaboravili. Konačni je cilj nastavnicima približiti program zdrave prehrane, tako da ga oni mogu dalje implementirati kroz svoje redovne programe.

Da li postoje planovi za daljnji razvoj i implementaciju ovog ili sličnih programa?

Pavičić Žeželj: Ove godine u planu imamo uvođenje zdrave prehrane u deset osnovnih škola. Sljedeće godine nastavljamo sa svim ostalim osnovnim školama u Rijeci, u kojima ćemo provesti iste edukacije i radionice kao i u ovih prvih deset.

Vaš program pravilne prehrane prepoznat je i van Rijeke. Da li postoje planovi za daljnji razvoj i implementaciju ovog ili sličnih programa i van Rijeke?

Pavičić Žeželj: Program pravilne prehrane proveli smo u osnovnoj školi u Krku, Malinskoj i Crikvenici. Ove godine planiramo provođenje i u osnovnoj školi u Omišlju. Vjerujem da su sve uključene strane bilo iznimno zadovoljne učinjenim. 

Svi koji prate naš program pravilne prehrane u dječjim vrtićima znaju da se on uspješno provodi već dugi niz godina i da imamo jednu od najbolje organiziranih prehrana u dječjim vrtićima u Hrvatskoj. Spomenuti program predstavljali smo i van granica lijepe naše te smo nailazili na pozitivne odjeke i nerjetko dobivali i upite za pomoć pri implementaciji programa. Pri svemu tome treba naglasiti da – kad je riječ o programima ovakvog opsega – treba imati na umu da je potrebno dulje vrijeme da se takav program uvede i zaživi.

 

Preneseno s: https://www.youtube.com/watch?v=9Irx4R2Gb5I