Emina Višnić

Projekt: Kandidatura Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture | Objavljeno:

Emina Višnić, direktorica TD RIJEKA 2020, govori o dosadašnjim ostvarenjima u sklopu projekta Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture te o najnovijoj kampanji “Uključi se!” koja za cilj ima uključivanje najšireg broja građana u EPK 2020.

Emina Višnić

Pitanje: Svega jedna godina i nekoliko mjeseci dijele Rijeku od titule Europske prijestolnice kulture 2020. i svega što ona sa sobom nosi. Od samog početka, EPK  inzistira i aktivno radi na uključenju što većeg broja građana, budući da uspjeh ovog važnog projekta ovisi o snažnom uključenju lokalne javnosti, o dovođenju EPK u sve riječke kvartove  i sve gradove i mjesta PGŽ-a. U tu svrhu pokrenuta je i kampanja „Uključi se!“ Možete li nam reći nešto više o ovoj kampanji?  Koji su njeni ciljevi, koje metode, koliko će trajati?

Emina Višnić: Kampanja “Uključi se!” započela je početkom listopada i u ovaj fazi traje do 11. studenoga. Kako je projekt Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture naglašeno participativan, jedan od načina uključivanja sugrađana je upravo akcija koju smo nazvali “Uključi se!” Akcijom pozivamo građane da promijene grad predlaganjem civilnih inicijativa, odnosno da predlažu projekte koji unapređuju lokalnu zajednicu društveno-kulturnim akcijama. Drugi poziv u sklopu akcije je pokretanje “Zelenog vala”. U njemu nudimo građanima da predlože ideje kojima bi zazelenili Rijeku, uredili javne prostore ili potakli sugrađane da budu ekološki odgovorniji.

Pitanje: Tko će odabirati projekte koji bi se realizirali, odnosno kako će se projekti financirati?

Emina Višnić: O projektima odlučuju opet sami građani. U sklopu akcije “Uključi se!” formiramo Vijeće građana koje odlučuje o prijedlozima svojih sugrađana. Izabrani projekti financirat će se potporama u visini od 10.000 do 30.000 kuna. Ukupno je za potpore predviđeno 600.000 kuna, od čega 300.000 za Civilne inicijative i 300.000 za Zeleni val. Važno je napomenuti da članove Vijeća građana predlažu također sami građani. Dakle, građani predlažu, biraju i odlučuju.

Dozvolite da još spomenem četvrti poziv u sklopu akcije “Uključi se”, poziv volonterima. Jasno je da ovako velik projekt ne može proći bez pomoći volontera koji su spremni dati ruku, savjet ili ideju. Za volontere koji se prijave pripremili smo niz edukativnih programa kako bi ih pripremili za 2020.godinu.

Pitanje: U dijelu javnosti još uvijek  opstaje mišljenje da se EPK 2020 uglavnom fokusira na "elitnu" kulturu, ili kulturu u vrlo uskom smislu riječi, te na kulturnu infrastrukturu. Nasuprot tome,  temeljne programske odrednice EPK  zacrtale su i provode jedan puno širi kulturni projekt, u kojem EPK postaje bitni dio svakog kvarta, a građani aktivno sudjeluju i doprinose, uče i stječu vještine koje su danas prijeko potrebne ne samo Rijeci, nego i čitavoj Europi. Možete li nam reći više o tome što je EPK dosada učinio na ovom planu?  Koji su se izazovi pojavili, koje mogućnosti otvorile?

Emina Višnić: Upravo sam dijelom odgovorila na ovo pitanje, jer je akcija “Uključi se!” pokušaj da se približimo građanima, da uđemo u svaki riječki kvart i da građani sami aktivno sudjeluju i doprinose. Nadamo se da će Riječani prihvatiti pruženu ruku i iskoristiti činjenicu da smo u 2020. Europska prijestolnica kulture.

Osim toga, građani  5 riječkih kvartova (Drenova, Kampus, Turnić-Mlaka, Škurinje i Pehlin) aktivno su uključeni u program „27 susjedstava“ gdje surađuju sa sugrađanima iz cijele Županije (Gorski Kotar, riječko Zaleđe, obala i otoci), a tijekom iduće godine započet će suradnju sa svojim partnerima iz svih zemalja Europske unije. U 27 susjedstava već je sada uključeno oko 800 osoba iz cijele Županije. Naši najmlađi suradnici uključuju se kao aktivni sudionici u različite radionice i druge aktivnosti kroz programe Dječje kuće, pri čemu možemo istaknuti festival Tobogan. Kroz druge programske aktivnosti ciljano smo uključili i nacionalne manjine, osobe s invaliditetom te rodne manjine. A sve to u fazi pred-programa jer pravi program započinje tek 2020 g. , godine za koju je Rijeka i dobila titulu. Sve navedeno govori o tome da je program Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture doista luka različitosti, te da on uključuje programe za najrazličitije ciljane skupine. Dio te raznolikosti pokazali smo i ovoga ljeta programom Ljeto u prijeslonici.

Važno je napomenuti da smo pokrenuli i program Učionica kojim kontinuirano educiramo kadrove u kulturi – kako profesionalce, tako i predstavnike građanskih organizacije i inicijativa .

Ukupno je održano 50ak događanja na kojima je sudjelovalo više od 600 posjetitelja / korisnika, ponajviše predstavnici kulturnog sektora te sektora poduzetništva, turizma ali i studenti. Dosad održani seminari, radionice i treninzi dotaknuli su se raznolikih tema od kojih većina do danas kroz takvu metodologiju rada nije održana u Hrvatskoj. Značajan dio tema pokriva potrebe kulturnog sektora RH te potrebe projekta RIJEKA 2020 – Europska prijestolnica kulture. Većina programa osmišljena je kao niz kontinuiranih edukacijskh programa.

Pitanje: Da li biste nam mogli ukratko reći što je postignuto od dobivanja titule? Koje su faze uspješno dovršene,  koje su u toku, a koje nas još očekuju? Možda možete izdvojiti najvažnije aktivnosti i brojke?

Emina Višnić: Teško je to reći ukratko jer je riječ o brojnim aktivnostima koje su uspješno odrađene. Tome u prilog govori i pozitivna ocjena Panela stručnjaka Europske komisije koji nadzire provedbu projekta. Formirano je trgovačko društvo Rijeka 2020 koje zapošljava 40-ak djelatnika i koje vrijedno radi na pripremi programa i čak, što nije običaj u drugim gradovima EPK priprema pilot programe poput Ljeta u prijestolnici. Definirani su svi glavni programski partneri, a što uključuje 7 gradskih ustanova u kulturi i 2 županijske, Sveučilište u Rijeci i desetak organizacija civilnoga društva. Dogovorena je suradnja i potpisan sporazum s religijskim zajednicama. Potpisani su sporazumi o suradnji s 20-ak jedinca lokalne i regionalne uprave. Važno je reći da smo osigurali široku društveno-političku podršku od predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović i premijera Andreja Plenković preko ministarstava kulture i turizma. Posebno nam je važna i podrška poduzetnika koji su prepoznali projekt Europske prijestolnice kulture kao jedinstvenu priliku i koji su se okupili u Poslovni klub PartneRI, koji će ne samo pomagati projekte uključene EPK nego nastaviti ulagati u zajednicu i nakon što ovaj projekt završi.

Od nedavnih događanja možda je najznačajnije i otvaranje prostora RiHuba (bivši Bernardi) – novog mjesta na kulturnoj mapi Rijeke. RiHub funkcionira kao informativni, obrazovni i kulturni centar te kao mjesto zajedničkog rada i susreta, a čime se posebno posvećuje razvoju kulturnih i kreativnih industrija.

Iznimno nam je važno kako građani doživljavaju i kako sudjeluju u Europskoj prijestolnici kulture. Programe koje smo organizirali s našim partnerima u prošloj godini posjetilo preko 18.000 posjetitelja, a ove godine, samo tijekom trajanja Ljeta u prijestolnici, njih 11.500.

Trenutno smo u fazi priprema cjelovitog programa za 2020. koji ćemo objaviti u jesen 2019. godine. Također intenzivno radimo i na međunarodnoj promociji i suradnji, pa je tako nedavno Rijeka kao EPK bila domaćin dvaju skupa na visokom nivou, koji su se održavali u sklopu hrvatskog predsjedanja Vijećem Europe, jedan posvećen kulturnim politikama, a drugi umjetnoj inteligenciji. Sve to ćemo zaokružiti i posebnim programom povodom završetka hrvatskog predsjedanja početkom studenog u Strasbourgu.

Pitanje: Na koje se sve  načine EPK namjerava povezati kulturne i druge protagoniste u gradu? Na koji način kultura može i treba doprinijeti održivom razvoju Rijeke?

Emina Višnić: Već sada je u projekt uključeno mnogo partnera koji aktivno pripremaju programe. To su prije svega HNK Ivana pl. Zajca, Gradska knjižnica Rijeka, Gradsko kazalište lutaka, Art kino, Muzej moderne i suvremene umjetnosti,  Muzej Grada Rijeke, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja i mnogi drugi. Pored toga, želja nam je da projekt Rijeka 2020 EPK ostavi u nasljeđe Riječanima ne samo brojne objekte kulturne infrastrukture od Palače šećerane i Galeba do Dječje kuće i nove Gradske knjižnice, nego i osposobljene djelatnike u kulturi koji će nakon brojnih edukacija i iskustava stečenih na realizaciji projekta EPK i ubuduće obogaćivati riječku kulturnu scenu.

S druge strane, orijentacija na kulturni turizam osigurat će Rijeci brojne nove goste ne samo 2020 g. kada očekujemo veliki broj dolazaka u Rijeku i cijelu Županiju, nego i godinama nakon toga, što su ostvarile gotovo sve prijestolnice kulture u drugim gradovima. Ovakav projekt izravna je prilika za razvoj različitih djelatnosti vezanih uz turizam (ugostiteljstvo, hoteli, prijevoz, lokalna proizvodnja prehrambenih proizvoda i slično). Važno je napomenuti da stvaramo i inovativne turističke proizvode koji mogu pomoći u razvoju održivijeg turizma i produljenju sezone.

Ulaganje u ljude jedan je od ključnih ciljeva EPK. Za to smo razvili i provodimo poseban program pod nazivom „Učionica“ o kojem smo već govorili. Program daje praktična znanja i vještine primjenjiva u svakodnevnom radu, a uključuje ne samo kulturni već i druge sektore. Također, u organizaciju EPK bit će uključeno preko 200 osoba i tu će steći jedinstvena iskustva. Tako će Rijeka (ali i Županija) imati vrhunske i zrele ljudske kapacitete za budući razvoj, koje će moći angažirati bilo kroz zapošljavanje bilo kroz poduzetničke projekte. U svjetlu toga da je nedostatak kvalitetnih kadrova jedan od temeljnih aktualnih problema hrvatskog gospodarstva, ovo smatramo iznimno značajnim doprinosom.