Tjedni kolegiji gradonačelnika

40. Gradonačelnikov kolegij 40. Gradonačelnikov kolegij održan je 5.3.2019. godine u 9,00 sati sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 05.03.2019.

39. Gradonačelnikov kolegij 39. Gradonačelnikov kolegij održan je 11.02.2019. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 11.02.2019.

38. Gradonačelnikov kolegij 38. Gradonačelnikov kolegij održan je 29.01.2019. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 29.01.2019.

38. Gradonačelnikov kolegij 38. Gradonačelnikov kolegij održan je 29.01.2019. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 29.01.2019.

38. Gradonačelnikov kolegij 38. Gradonačelnikov kolegij održan je 29.01.2019. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 29.01.2019.

37. Gradonačelnikov kolegij 37. Gradonačelnikov kolegij održan je 08.01.2019. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 08.01.2019.

36. Gradonačelnikov kolegij 36. Gradonačelnikov kolegij održan je 11.12.2018. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 11.12.2018.

35. Gradonačelnikov kolegij 35. Gradonačelnikov kolegij održan je 03.12.2018. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 03.12.2018.

34. Gradonačelnikov kolegij 34. Gradonačelnikov kolegij održan je 20.11.2018. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 20.11.2018.

33. Gradonačelnikov kolegij 33. Gradonačelnikov kolegij održan je 12.11.2018. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 12.11.2018.