Tjedni kolegiji gradonačelnika

60. Gradonačelnikov kolegij 60. Gradonačelnikov kolegij održan je 21. svibnja 2020. godine u 9,30 sati u prostorijama Gradske vijećnice, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16, prizemno. | 21.05.2020.

59. Gradonačelnikov kolegij 59. Gradonačelnikov kolegij održan je 4. veljače 2020. godine u 10,00 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16 | 04.02.2020.

58. Gradonačelnikov kolegij 58. Gradonačelnikov kolegij održan je 14. siječnja 2020. godine u 9,30 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16 | 14.01.2020.

57. Gradonačelnikov kolegij 57. Gradonačelnikov kolegij održan je 17. 12. 2019. godine u 9,30 sati u sali 213/II zgrada Grada Rijeke,Korzo 16 | 17.12.2019.

56. Gradonačelnikov kolegij 56. Gradonačelnikov kolegij održan je 26.11.2019. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 26.11.2019.

55. Gradonačelnikov kolegij 55. Gradonačelnikov kolegij održan je 12.11.2019. godine u 9,00 sati u sali 213/II zgrada Grada Rijeke, Korzo 16 | 12.11.2019.

54. Gradonačelnikov kolegij 54. gradonačelnikov kolegij održan je 01.10.2019. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 01.10.2019.

53. Gradonačelnikov kolegij 53. gradonačelnikov kolegij održan je 10.09.2019. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 10.09.2019.

52. Gradonačelnikov kolegij 52. Gradonačelnikov kolegij održan je 03.09.2019. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 03.09.2019.

51. Gradonačelnikov kolegij 51. Gradonačelnikov kolegij održan je 23.07.2019. godine u 9,00 sati u sali 213/II zgrada Grada Rijeke, Korzo 16 | 23.07.2019.