Tjedni kolegiji gradonačelnika

44. Gradonačelnikov kolegij 44. Gradonačelnikov kolegij održan je 06.05.2019. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 06.05.2019.

43. Gradonačelnikov kolegij 43. Gradonačelnikov kolegij održan je 16.04.2019. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 16.04.2019.

42. Gradonačelnikov kolegij 42. Gradonačelnikov kolegij održan je 02.04.2019. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 02.04.2019.

41. Gradonačelnikov kolegij 41. Gradonačelnikov kolegij održan je 20.03.2019. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 20.03.2019.

40. Gradonačelnikov kolegij 40. Gradonačelnikov kolegij održan je 5.3.2019. godine u 9,00 sati sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 05.03.2019.

39. Gradonačelnikov kolegij 39. Gradonačelnikov kolegij održan je 11.02.2019. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 11.02.2019.

38. Gradonačelnikov kolegij 38. Gradonačelnikov kolegij održan je 29.01.2019. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 29.01.2019.

38. Gradonačelnikov kolegij 38. Gradonačelnikov kolegij održan je 29.01.2019. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 29.01.2019.

38. Gradonačelnikov kolegij 38. Gradonačelnikov kolegij održan je 29.01.2019. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 29.01.2019.

37. Gradonačelnikov kolegij 37. Gradonačelnikov kolegij održan je 08.01.2019. godine u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 08.01.2019.