Za socijalni nadstandard građana 2,7 milijuna kn

Objavljeno: | Tagovi:

Grad Rijeka nastavlja s visokim standardima zaštite starijih osoba, izvještava M. Grce za Novi list

Program (psiho)socijalne zaštite starijih osoba provodit će se u suradnji s Domom Kantrida, Sveučilištem i Maticom umirovljenika, za čije je projekte osigurano 1.760.000 kuna

Marija Vičić, Snježana Prijić Samaržija, Marija Maras, Daniel Antunović, Vojko Obersnel, Paola Bogović, Boris Ritoša, Aldo Soldatich i Ankica Perhat na potpisivanju ugovora * Foto: D. ŠKOMRLJRIJEKA » Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i predstavnici šest ustanova koje u Rijeci djeluju, jučer su potpisali ugovore za realizaciju programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi, odnosno za gradsko financiranje dijela njihovih, najvećim dijelom socijalnih aktivnosti. Ukupno su ugovori vrijedni 2,7 milijuna kuna, a potpisani su s Udrugom za zaštitu obitelji UZOR, Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka, Domom zdravlja PGŽ-a, Maticom umirovljenika Grada Rijeke, Domom za starije i nemoćne osobe Kantrida i riječkim Sveučilištem.

Gradonačelnik Obersnel je tom prigodom, među ostalim, istaknuo važnost provođenja programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi po kojima je Grad Rijeka među vodećima u Hrvatskoj. Podsjetio je da je Rijeka mnoge socijalne programe pokrenula prva u Hrvatskoj i da su je kasnije u tome, u nekima od njih, slijedili i drugi gradovi. Ustanovama je zahvalio na njihovom radu i izrazio uvjerenje da građani osjećaju korist tog njihovog rada. Pohvalno se izrazio o programima koje će Grad nastaviti financirati i rekao da s ugovorima vrijednim 2,7 milijuna kuna Grad nastavlja širok spektar psihosocijalne zaštite građana, iznad standarda definiranog zakonskom obvezom.

Radi se o djelatnostima Udruge za zaštitu obitelji Rijeka, financijskoj potpori UZOR-ovom Savjetovalištu i Skloništu za žene žrtve obiteljskog nasilja te financiranju Psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji – za što je iz gradskog proračuna osigurano 506.000 kuna. Riječ je i o skrbi za oboljele od neizlječivih bolesti, putem palijativne skrbi u njihovim domovima, koja je kao terenska 2008. također pokrenuta na inicijativu Grada Rijeke, u sklopu Doma zdravlja PGŽ-a. Za djelovanje triju mobilnih timova palijativne skrbi Grad ove godine izdvaja 400 tisuća kuna.

Niz potpisnika

Ugovore za financiranje programa socijalne skrbi s gradonačelnikom Rijeke potpisali su predsjednik UZOR-a Daniel Antunović te potpredsjednica te udruge Paola Bogović, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Rijeka Marija Vičić, ravnatelj Doma zdravlja PGŽ Boris Ritoša, v.d. predsjednika Matice umirovljenika Grada Rijeke Aldo Soldatich, ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Kantrida Marija Maras i prorektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija. Potpisivanju je nazočila i Ankica Perhat, pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb sa suradnicima.

Program socijalne i psihosocijalne zaštite starijih osoba u 2014. godini provodit će se u suradnji s tri ustanove – Domom Kantrida, Sveučilištem te Maticom umirovljenika. Za njihovih pet projekata Grad je osigurao 1.760.000 kuna. Radi se o programu gradskog sufinanciranja jednog obroka dnevno u restoranu Cres riječkim umirovljenicima i starijim osobama koje su članovi Matice umirovljenika Grada Rijeke i čiji su prihodi niži od 2.000 kuna mjesečno – Grad je za tu pomoć izdvojio 240.000 kuna. Financirat će se i djelatnost Službe za pomoć i njegu u kući koja djeluje pri Domu Kantrida, a uslugu pruža starijima i nemoćnima u njihovim domovima – Grad će u potpunosti podmiriti korištenje ove usluge za stotinjak građana, i za to je izdvojio 760.000 kuna. S ciljem socijalnog uključivanja građana starije dobi, Grad sa 30.000 kuna sufinancira i projekt Sveučilišta za 3. dob koji realizira riječko Sveučilište, a sa 730.000 kuna financira rad svih 14 riječkih klubova za starije ljude. Isto tako, sa 60 tisuća kuna bit će financirana Služba traženja Crvenog križa.

Tekst: Novi list Preneseno s: www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Za-socijalni-nadstandard-Rijecana-2-7-milijuna-kuna