Ulog Grada Rijeke u novu bolnicu 39 milijuna kuna

Objavljeno: | Tagovi:

Gradonačelnik Obersnel ispravkom je reagirao na članak u Novom listu

Poštovani gospodine Mijiću,

molim Vas da temeljem Zakona o medijima objavite ispravak članka objavljenog u Novom listu, 5. prosinca 2012. godine, na stranicama 18 i 19, pod naslovom »Za Sveučilišnu bolnicu nije učinjeno ništa«, koji potpisuje novinar Andrej Petrak. U tekstu su prenesene izjave dekana Medicinskog fakulteta u Rijeci, prof. dr. Alana Šustića, koji se, govoreći o nužnosti osnivanja Sveučilišne bolnice kao institucije kojom će se dokinuti model kliničkog bolničkog centra, osvrnuo i na gradnju kompleksa nove bolnice na području Trsata, iznoseći pritom netočne tvrdnje.    

Netočna je izjava gospodina Šustića u kojoj navodi kako »za realizaciju ključnog projekta riječke Sveučilišne bolnice u proteklih godinu dana nije učinjeno gotovo pa ništa ni na lokalnoj, niti na državnoj razini.« Naime, Grad Rijeka je već godinama uključen u projekt nove bolnice i to vrlo konkretnim i mjerljivim doprinosom. Tako su, prije nepunih godinu dana, 20. prosinca 2011. godine, Republika Hrvatska, Klinički bolnički centar i Grad Rijeka sklopili Ugovor o zamjeni nekretnina u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kao preduvjeta izgradnje nove bolnice na Sušaku u Rijeci. Temeljem ovog Ugovora, unutar površine na kojoj će se graditi novi bolnički kompleks na Trsatu, Grad Rijeka prepušta Kliničkom bolničkom centru nekretnine u vrijednosti od 12 milijuna kuna. Riječ je o postojećem kompleksu kazališnih radionica i depoa kostima, scena i rekvizita vrijednom 8,7 milijuna kuna te o pet parcela ukupne površine 3.668 m2, koje su vrijedne 3,3 milijuna kuna. Spomenute parcele Grad Rijeka je sustavno i ciljano otkupljivao od 2008. do 2010. godine, a sredstva uložena u otkup, u tom trenutku nije mogao osigurati ni KBC ni Republika Hrvatska.     Isto tako, temeljem navedenog Ugovora, Grad Rijeka odrekao se i naplate komunalnog doprinosa vrijednog još 12,5 milijuna kuna, iako je upravo to prihod iz kojega se provodi priprema i izgradnja komunalne i prometne infrastrukture područja. Dalje, treba reći da, zbog ustupanja kazališnih radionica KBC-u, Grad Rijeka mora uložiti najmanje 3 milijuna kuna u izgradnju zamjenskih prostora. Konačno, za formiranje cjelokupne parcele novog bolničkog kompleksa, Grad Rijeka ustupit će i oko 45.000 četvornih metara područja bivše vojarne Trsat, vrijednog dodatnih 11,4 milijuna kuna. Time se ukupna vrijednost »uloga« Grada Rijeke penje na 39 milijuna kuna.    

Ugovorom o zamjeni nekretnina Grad Rijeka je stekao u vlasništvo prostor bivše vojarne Draga te zemljište na Škurinjskom plasu. Grad je u zamjenu prihvatio zemljišta koja su potencijalno korisna, ali u čije će privođenje svrsi biti potrebno uložiti velika sredstva u dužem vremenskom razdoblju. Osim svega navedenog, Grad Rijeka je sredinom ove godine izdao i potvrdu glavnog projekta (građevinska dozvola) za izgradnju zasebnog dijela nove bolnice namijenjenog pedijatriji i ginekologiji čime su stvoreni svi preduvjeti za početak gradnje.     I na kraju, očito je da treba reći i da je Vlada RH, polovicom ove godine, na moju inicijativu, angažirala Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija kako bi se ispitala mogućnost i opravdanost primjene modela javno-privatnog partnerstva za izgradnju novog bolničkog kompleksa. Grad Rijeka prihvatio je mogućnost da, ukoliko analize pokažu prihvatljivost primjene modela, snosi dio financijskih obveza, konkretno otplatu oko 10% vrijednosti investicije.    

Unaprijed zahvaljujem na objavi ispravka i srdačno Vas pozdravljam – gradonačelnik Rijeke, mr. sc. Vojko Obersnel.

 

Tekst: V. Obersnel Preneseno s: m.novilist.hr/PogledajClanak.aspx?id=643408&datum=20121218