Službeno obraćanje Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja

Objavljeno: | Tagovi:

Gradonačelnik Obersnel u službenom dopisu nadležnom Ministarstvu reagira na nedavne novinske napise o sigurnosti garaže na Klobučarićevom trgu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I
PROSTORNOG UREĐENJA

N/P Pomoćnik ministra za inspekcijske poslove
gosp. Davorin Oršanić, dipl.ing.arh.

Predmet: Podzemna garaža na Klobučarićevom trgu u Rijeci, zahtjev za postupanjem

Poštovani,

obraćam vam se, po drugi puta, sa zahtjevom za rješavanje problematike podzemne garaže na Klobučarićevom trgu u Rijeci.
Naime, neugodno sam iznenađen, da ne napišem – zgrožen, nedavnim odgovorom glasnogovornice Vašeg ministarstva na novinarsko pitanje iz Novog lista.

Vezano uz garažu na lokaciji Klobučarićev trg u Rijeci obratio sam Vam se 2009. godine poslavši vam stručnu analizu ing. Palijana i zatraživši od vas postupanje prema člancima 298. i 287. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, odnosno poduzimanje Hitnih mjera ukoliko su navodi iz stručne analize gospodina Palijana točni. Odgovorili ste da nema potrebe provoditi mjere iz navedenih članaka te da je građevina legalna, da su izvršene sve potrebne kontrole projektne dokumentacije itd. I onda, više od dvije godine kasnije, Vaša glasnogovornica na novinarsko pitanje o sigurnosti garaže na Klobučarićevom trgu odgovara da Grad Rijeka u cilju zaštite svojih građana mora hitno naručiti stručnu ekspertizu i utvrditi da li je garaža sigurna za upotrebu.

Uopće ne ulazim u modele i načine komunikacije unutar Vašeg ministarstva, no skrećem Vam pozornost na potpuno neodgovoran pristup u odgovaranju na novinarsko pitanje koji je Grad Rijeku doveo u situaciju da se pred medijima "opravdava" za nešto za što Grad uopće nije nadležan, dapače, da podastiremo dokaze kako smo još 2009. godine učinili točno to na što nas Vaša glasnogovornica poziva u svom odgovoru novinarki – poslali vam stručnu analizu i zatražili vaše postupanje kao jedinog nadležnog i mjerodavnog tijela.

Naime, na lokaciji Klobučarićev trg u Rijeci planirana je gradnja stambeno-poslovnog kompleksa i podzemne garaže gdje je kao prva faza gradnje izvedena podzemna garaža na temelju građevinske dozvole izdane 2004. godine. Uporabna dozvola izdana je 2006. godine.

U međuvremenu, tijekom 2008. godine, došlo je do izmjene planske dokumentacije te je, kao druga faza gradnje, previđena izgradnja gradske knjižnice koja će se izvesti nadogradnjom dijela garaže na površini za koju Grad Rijeka ima pravo građenja.
U tu svrhu Grad Rijeka pristupio je izvedbi projektne dokumentacije za izgradnju gradske knjižnice. Projektant konstrukcije planirane zgrade knjižnice, Ivan Palijan, dipl.ing.građ. prilikom izrade projekta ustanovio je da konstrukcija postojeće garaže ne zadovoljava u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Potreba ojačanja konstrukcije zbog gradnje nove građevine, gradske knjižnice, je nesporna,  ali ukazano je i na problem postojeće zgrade garaže čija je pouzdanost upitna već i u ovoj fazi izvedbe. Grad Rijeka zatražio je i dobio dodatno pojašnjenje i stručnu analizu ing. Palijana  kojom je zaključeno da postojeća konstrukcija stropnih ploča garaže ne zadovoljava uvjete mehaničke otpornosti i stabilnosti (čak i bez nadogradnje nove građevine - knjižnice) na većem dijelu ukupne površine prema važećim propisima te da je potrebno provesti detaljnu analizu nosivosti i upotrebivosti postojeće konstrukcije stopnih ploča cijele garaže.

Upravo s obzirom na ozbiljnost ukazanog mogućeg problema i upravo zbog sigurnosti građana, Grad Rijeka je, odmah po tom saznanju, uputio dopis vašem Ministarstvu – Upravi za inspekcijske poslove - i zatražio provođenje inspekcijskog nadzora te, po utvrđenju činjenica, postupanje po odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, člancima 298. i 287. Ovaj zahtjev Upravi za inspekcijske poslove u Rijeci upućen je 21. srpnja 2009. godine.

Dopisom od 15. studenog 2009. godine Odjel inspekcijskog nadzora u Rijeci dostavio nam je odgovor uz zaključak u kojem se navodi da je građevina legalna, da su izvršene sve potrebne kontrole projektne dokumentacije koju su izvršili ovlašteni revidenti. Uz to, u odgovoru je navedeno da je prilikom gradnje nove građevine potrebna opsežnija analiza prilikom projektiranja (što Gradu nikada nije bilo sporno, ali je nevezano uz postojeće stanje građevine zbog kojeg smo vam se bili obratili) te da buduće građevine ne mogu biti predmet postupanja građevinske inspekcije. Također je konstatirano, s obzirom na postojeće stanje građevine,  da na zgradi nema vidljivih oštećenja zbog čega nema potrebe provoditi mjere po članku 298. i 287. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Ova tema ponovno je aktualizirana člancima objavljenim u "Novom Listu" od 1. travnja i 5. travnja 2012. godine. Upravo u članku Novog lista od 5. travnja 2012. godine objavljen je stav Građevinske inspekcije pod Vašim Ministarstvom u kojem se zaključuje da Grad Rijeka kao investitor buduće knjižnice na dijelu postojeće garaže, s obzirom na saznanja o problemu nosivosti postojećeg objekta, u cilju zaštite svojih građana mora hitno naručiti stručnu ekspertizu i utvrditi da li je garaža sigurna za upotrebu.

Ponavljam, stručnu analizu smo naručili i poslali vam je još 2009. godine. Vi ste po tom dopisu odgovorili da nema potrebe za provođenjem mjera po člancima 298 i 287. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Sada nas, dvije godine kasnije, putem medija pozivate da naručimo stručnu ekspertizu i utvrdimo je li garaža sigurna za upotrebu. Kada bih bio grub, napisao bih – tko je ovdje lud?

No, nije mi namjera svaditi se, nego riješiti problem.

Naime, apsurdno je da Građevinska inspekcija kao jedino nadležno tijelo za provođenje nadzora nad primjenom zakona kojim je uređeno pitanje gradnje, putem novinskog članka upućuje na poduzimanje određenih mjera (koje su, nota bene, već odavno poduzete – izrada stručne analize!)? Zbog čega nije doneseno odgovarajuće rješenje u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji već tada, 2009. godine po prijavi Grada Rijeke kojom je vrlo jasno zatražena intervencija Vas kao jedinog mjerodavnog tijela.

Viši građevinski inspektor, Dušanka Pribetić, dipl.ing.građ. svojim dopisom od 15. studenog 2009. godine utvrdila je da nema osnove za poduzimanje mjera prema člancima 298. i 287. Zakona o prostornom uređenju i gradnji a to znači da je zaključeno da na građevini nema oštećenja zbog kojih postoji opasnost za život ljudi i da nema osnove zabraniti korištenje građevine.
No, s obzirom na novi odgovor iz Vašeg Ministarstva (koji je upućen novinarki Novog lista, a ne nama) smatramo da inspekcija nije učinila sve što je bilo u njenoj mogućnosti i nije postupila po svojim ovlastima koje proizlaze iz Zakona. Da je postupila, sada od Vas ne bi dolazio odgovor koji ostavlja sumnju u sigurnost korištenja trga i garaže.  

Dakle, smatramo da inspekcija nije učinila sve što je bila dužna učiniti jer u članku 282. Zakona navedene su ovlasti inspektora u provođenju nadzora te između ostaloga stoji "obavljanje i drugih radnji sa svrhom inspekcijskog nadzora", u tom smislu inspektor je trebao na osnovu prijave Grada Rijeke nedvojbeno utvrditi činjenicu da li postojeća građevina udovoljava u pogledu stabilnosti. Grad Rijeka nije imao razloga sumnjati u odgovor koji smo tada od Vas dobili. No s obzirom na Vaš novi stav iznesen u Novom listu, postavljamo pitanje – zašto 2009. godine inspektor po službenoj dužnosti nije zatražio od vlasnika garaže novu stručnu analizu (od neovisnog stručnjaka ili grupe stručnjaka) ukoliko činjenicu o sigurnosti niste mogli utvrditi po stručnoj analizi gospodina Palijana koju Vam je Grad Rijeka dostavio? Dakle, činjenica je da inspektor nikakvim aktom 2009. godine ni od koga nije zatražio novu stručnu analizu. Dapače, Gradu Rijeci se nakon dopisa iz 2009. godine nitko s Vaše strane nije više obratio ni po kojem pitanju. A sada nam putem medija poručujete da izradimo stručnu analizu.

Drugi razlog zbog kojeg smatramo da inspekcija nije učinila sve što je bila dužna učiniti leži u činjenici da članak 287. Zakona pod poglavljem Hitne mjere vrlo jasno propisuje mogućnost izricanja zabrane korištenja građevine ili njezinog dijela u slučaju opasnosti za život i zdravlje ljudi, druge građevine ili stabilnosti tla. Takva zabrana od strane inspekcije nije izrečena. I Grad nije imao razloga sumnjati u u odgovor koji smo tada od vas dobili. Ali u Vašem nedavnom odgovoru Novom listu iznesena je sumnja u sigurnost trga i garaže.

Grad Rijeka nema na temelju čega, niti je Zakonom ovlašten, poduzeti ovakve Hitne mjere. To je isključivo u Vašoj nadležnosti. Stoga Vas ponovo pozivam da razmotrite stanje i postupite po Zakonu i svojim ovlastima. Da ne prebacujete odgovornost na Grad Rijeku i da nesporno utvrdite jesu li trg i garaža sigurni za korištenje te ako nisu da što prije poduzmete Hitne mjere za koje vas je Zakon ovlastio.

Dakle, prema svemu što smo iz posljednjih medijskih napisa u Gradu razumjeli, građevinska inspekcija nije učinila ništa da se neosporno utvrdi činjenica postoji li opasnost za život i zdravlje ljudi i prema utvrđenom poduzme odgovarajuće mjere. S druge strane Grad Rijeka poduzeo je sve što je u okviru naših ovlasti moguće, a to je prijava nadležnom tijelu, Vama - Građevinskoj inspekciji, da na temelju stručnog mišljenja kojim se ukazuje na potencijalnu opasnost, preispitate stanje postojeće građevine i da kao nadležno tijelo inspekcije postupite u okviru svojih zakonskih ovlasti.

Nedopustivo je da se nakon više od dvije godine po dostavi očitovanja inspektora sada prepušta Gradu Rijeci da poduzme ono što je dužnost inspekcije a što nije ovlast Grada Rijeke i to putem medija.

Posebno želim naglasiti da Grad Rijeka nije vlasnik garaže, već je to tvrtka TD Garaže Rijeka d.o.o. Rijeka. Grad Rijeka nema ovlasti zabraniti korištenje garaže niti izricati mjere prema navedenim člancima Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Dodajem i ovo - Grad Rijeka je naknadno naručio mišljenje drugog stručnjaka ing. Podhorsky koje se razlikuje od mišljenja ing. Palijana, i upravo zato što Grad Rijeka ne može utvrđivati čija je ekspertiza mjerodavna, niti ima ovlasti naređivanja hitnih mjera sanacije ili zabrane korištenja garaže vlasniku, ponovno upućujemo zahtjev Vama kao čelniku nadležnog tijela za provođenje inspekcijskog nadzora nad građevinama da se utvrdi sadašnje stanje građevine u pogledu njezine statičke pouzdanosti te ovisno o tome poduzimanje mjera ukoliko su potrebne, neovisno o budućim planiranim aktivnostima radi izgradnje gradske knjižnice koja će biti predmet zasebnog projekta.