Rezultat Obersnelovih e-konzultacija: Plaža Ploče u koncesiju, ulaz na plažu – besplatan

Objavljeno: | Tagovi:

Novinar Novog lista Andrej Petrak izvještava o rezultatima prvih riječkih e-konzultacija

Plaža Ploče bit će ponuđena u koncesiju, ali jedan od uvjeta koji će se od budućeg koncesionara tražiti na natječaju što će biti raspisan u veljači, bit će da ulaz na plažu ostane besplatan.

Rezultat je to prve ankete Riječana provedene u okviru E-konzultacija o plaži Ploče, koji su zajedno s zaključkom gradonačelnika Vojka Obersnela, u ponedjeljak objavljeni na gradonačelnikovoj web stranici www.vojko-obersnel.com/hr/e-konzultacije/rezultati-plaza-ploce.

– Sagledavajući cjelokupne rezultate ankete očito je da većina građana koji su se uključili u ispunjavanje ankete želi, u kontekstu modela koncesije, zadržati mogućnost besplatnog ulaza na plažu i u tom smislu natječaj za odabir koncesionara imat će ovo opredjeljenje građana kao jedan od temeljnih uvjeta. Dakle, ulaz na plažu neće se naplaćivati, a koncesionar će moći naplaćivati sadržaje koje će na plaži ponuditi, poput suncobrana, ležalji i ostalih sadržaja, najavljuje Obersnel, zahvaljujući se svima koji su sudjelovali u e-konzultaciji o plaži Ploče i ispunili anketu te mu na taj način pomogli u donošenju odluke o daljnjem načinu upravljanja ovom plažom.

Na stranici E-konzultacija o Plaži Ploče ukupno je zabilježeno 1.732 posjeta, od toga 1400 jedinstvenih posjeta, a u ispunjavanje ankete uključile su se 372 osobe. Komentare na stranici E-konzultacija ostavilo je 16 osoba, a kritički komentari zastupaju stajalište da su građani plažu već otplatili i da bi uvođenje koncesije u bilo kojem obliku narušilo njihova prava. Njima su suprotstavljeni komentari koji upravo zahtijevaju koncesiju kako bi se plaža sačuvala od devastiranja te uveo red u ponašanje kupača, uz pohvale dosadašnjeg angažmana spasilačke službe.

U većini komentara građani su izrazili zadovoljstvo, čak i ponos, činjenicom da je Rijeka pokrenula e-konzultacije, uz nadu da će se u budućnosti iste nastaviti, uključujući sve više građana u proces donošenja odluka.

Riječani o modelu koncesija na plaži PločeTri četvrtine anketiranih smatra da ulaz na plažu pod koncesijom treba biti besplatan uz plaćanje najma plažne opreme, poput suncobrana ili ležaljki, a njih 25 posto smatra da se ulaz na plažu pod koncesijom treba naplaćivati uz besplatno korištenje plažne opreme. Njih 59 posto smatra da u koncesiju treba dati pola plaže te da se na tom dijelu koncesionar treba brinuti o svim sadržajima i održavanju plaže, dok druga polovica plaže treba ostati kao i do sada, a 41 posto anketiranih misli da se u koncesiju treba dati cijela plaža pri čemu koncesionar treba brinuti o svim sadržajima i održavanju plaže.

Veći broj građana je, prema rezultatima ankete, naveo da su neugodna iskustva koja su do sada imali na plaži Ploče povezana s nepriličnim ponašanjem dijela kupača. Uz to, u većem broju komentara građani su naveli da bi na plaži Ploče trebali raditi zaštitari koji bi održavali red na plaži. Iz tog razloga, gradonačelnik navodi da je odlučio da Natječajem predvidi davanje cijele plaže u koncesiju upravo kako se ostvarila mogućnost održavanja reda na čitavoj plaži, a ne samo polovici.

– Kako će ulaz na čitavu plažu biti besplatan, činjenica da je plaža pod koncesijom neće utjecati na mogućnost dolaska i onih kupača koji ne žele koristiti usluge koncesionara, poput ležaljki, suncobrana i ostalih sadržaja. Dodatno, samim ugovorom s koncesionarom propisat ćemo da se u postavljanju ležaljki i suncobrana mora voditi računa da ostane dovoljno mjesta za one kupače koji ne žele plaćati najam ove opreme, nego na plažu dolaze sa svojim ručnicima, navodi Obersnel.

Također, prijedlozi građana vezani uz sadržaje kojima bi željeli obogatiti plažu Ploče, koji se također nalaze u objavljenim rezultatima, mogu biti korisni samim ponuđačima na Natječaju za koncesiju pa je na budućem koncesionaru da osim suncobrana, akvagana i ležaljki, za što je najveći broj građana dao svoj glas u anketi, razmišlja i o ponudi drugih sadržaja poput opreme igrališta za djecu, specifičnih sportskih, ugostiteljskih i zabavnih sadržaja. Dio svega toga, navodi Obersnel, bit će i sastavni dio natječaja za koncesiju.

– Ako na natječaju za koncesiju u ovoj godini ne bude interesa, a i ta mogućnost postoji u kontekstu krize i smanjenih poduzetničkih aktivnosti, onda ćemo ove rezultate uzeti u obzir za nadolazeću sezonu kupanja pa će neka poboljšanja na samoj plaži Ploče, u okviru financijskih mogućnosti, provesti Grad Rijeka, najavljuje Gradonačelnik.

U to ulazi mogućnost postavljanja sprava za igru djece na kopnenom dijelu, primjerice »gusarski brod«, tobogan i slično, pri čemu se uzima u obzir da je veći dio građana u komentarima dopisao da nedostaje taj dio sadržaja za djecu, potom postave plutajućih naprava za mogućnost igranja vaterpola, košarke na vodi i slično. Također, s obzirom na komentare građana, razmotrit će se mogućnost sadnje stabala na već postojećim zelenim površinama koja bi, ako postoji mogućnost dodatne sadnje, dugoročno osigurala dio prirodnog hlada u blizini plaže.

Tekst: Novi list Preneseno s: www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Rezultat-Obersnelovih-e-konzultacija-Plaza-Ploce-u-koncesiju-ulaz-na-plazu-besplatan