Politička demagogija katkad vodi u potpuno sljepilo

Objavljeno: | Tagovi:

Reagiranje gradonačelnika na članak koji je Novi list objavio 19. listopada 2012.

Poštovani gospodine Mijiću, molim Vas da temeljem Zakona o medijima objavite moj odgovor na poziv gospodina Ivana Vrdoljaka da podržim model izgradnje riječkog KBC-a, objavljen u Novom listu 19. listopada 2012. godine, na stranici 17., u tekstu pod naslovom »Riječki KBC gradit će se po modelu JPP-a« koji potpisuje novinarka T. Tomičić.    

Nema nikakve, izuzev demagoško-političke, potrebe da me gospodin Vrdoljak poziva da podržim ovaj projekt. Naprosto zato što sam projekt već odavno podržao, dapače i najavio s ministrom Ostojićem, o čemu je i Vaš list pisao i izvijestio još 16. lipnja 2012. godine. Također, u Centru za praćenje energetskog sektora i investicija održana su na ovu temu već dva sastanka: 29. kolovoza i 12. rujna. Na sastanku održanom 29. kolovoza predstavnici CEI-ja prihvatili su inicijativu Ministarstva zdravlja i Grada Rijeke da se izgradnja nove Sveučilišne bolnice provede po modelu JPP-a, pri čemu će u otplati naknade privatnom partneru sudjelovati država s 90 posto, a lokalna samouprava s 10 posto učešća.    

Specifičnost izgradnje nove riječke Sveučilišne bolnice jest u tome što se napuštaju dva bolnička lokaliteta: Rijeka i Kantrida (Dječja bolnica) čime se otvara prostor za drugačije oblike korištenja iz kojih bi se, ovisno o mogućnosti i stupnju komercijalizacije, mogla pribaviti sredstva za isplatu naknade privatnom partneru (naknada se odnosi na pokrivanje troškova financiranja, izgradnje i održavanja građevine koje inače snosi privatni partner, a isplaćuje se mjesečno – ili drugačije, ako se tako ugovori, te se kroz plaćanje naknade privatnom partneru isplaćuje investicija).     Druga specifičnost riječke situacije proizlazi iz vlasništva, budući da je dio postojećih lokaliteta u vlasništvu Grada. Iz ovog je razloga dogovoreno da Grad Rijeka izradi očitovanje u kojem će se prezentirati planske mogućnosti prenamjene postojećih lokaliteta (Rijeka i Kantrida), te točni i iscrpni podaci o vlasništvu na tim lokalitetima.    

Grad Rijeka svoj je zadatak ispunio te je početkom ovog tjedna CEI-ju poslan traženi materijal u kojemu su precizno navedene planske odredbe o (pre)namjeni oba lokaliteta te dano ažurno stanje vlasništva istih.     Kako bi javnost bila bolje informirana o čemu je riječ, svakako je potrebno naglasiti kako su lokacija današnje Dječje bolnice, površine 33.000 m2, kao i bolničke građevine razvijene površine od 6.900 m2, u cijelosti vlasništvo Grada Rijeke. Za korištenje građevina i zemljišta KBC ne plaća Gradu nikakvu naknadu, a tržišna vrijednost nekretnina, prema procjeni sudskog vještaka iz 2005. godine, iznosi 69 milijuna kuna.        

Iako će se daljnjim tijekom izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu modela JPP-a tek doći do podataka o očekivanim vrijednostima ulaganja u financiranje, izgradnju i održavanje kompleksa buduće bolnice, Grad Rijeka je već sada prihvatio bezuvjetno sudjelovati u realizaciji projekta JPP kako angažmanom vlastitih nekretnina tj. prihode iz njihove prenamjene usmjeriti kao svoje učešće u pokrivanju troškova JPP-a, tako i spremnošću na izdvajanje budućih proračunskih sredstava kroz cjelokupno vrijeme trajanja modela JPP-a, a ono je obično 25 godina.    

Dakle, potpuno mi je nejasan poziv gospodina Vrdoljaka da pružim podršku projektu u kojem je Grad Rijeka već posve aktivan sudionik. Politička demagogija katkad vodi u potpuno sljepilo pored zdravih očiju. Zato bih ja pozvao gospodina Vrdoljaka da protrlja oči pa će, uz potrebu da nešto kaže na stranačkoj konferenciji za medije, možda osjetiti i potrebu da kaže nešto doista vrijedno pažnje, ozbiljno i razumno.     Unaprijed zahvaljujem na objavi ovog odgovora. S poštovanjem, gradonačelnik mr. sc. Vojko Obersnel. 

 

 

Tekst: Novi list Preneseno s: m.novilist.hr/PogledajClanak.aspx?id=635438&datum=20121023