Obersnel za Rijeku-županiju, Komadina protiv

Objavljeno: | Tagovi:

Novinarka Novog lista Tihana Tomičić piše o inicijativi za davanje regionalnog statusa Rijeci

Vojko Obersnel smatra da veliki gradovi moraju imati status županije. Zlatko Komadina ističe da su poslovi županije i grada različiti i da bi praksa brzo demantirala status Rijeke kao županije.

Mlada ekipa Liste za Rijeku, lokalne stranke koja je nedavno prvi puta ušla u Gradsko vijeće Rijeke, predstavila je ovih dana zakonsku inicijativu kojom se predlaže da Grad Rijeka dobije regionalni status, a odnose sa županijom uredi na način kako su uređeni odnosi Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Po prijedlogu Zakona o Gradu Rijeci, gradska uprava preuzela bi instrumente upravljanja svim resursima kojima raspolaže, a koji su danas dijelom u rukama Primorsko-goranske županije slijedom zakonske regulative, dok bi Županija nastavila upravljati resursima svih ostalih 35 jedinica lokalne samouprave u svom sastavu. U Listi za Rijeku smatraju da Rijeka mora biti istinsko regionalno središte, odnosno da činjenicu iz prakse, da Rijeci gravitira 500.000 stanovnika šire regije, treba uvažiti i u zakonskoj regulativi, budući da sadašnja zakonska rješenja i podjela poslova između dvije razine vlasti zapravo usporavaju razvoj grada.
Argument više po njima je i činjenica da je riječki proračun više nego dvostruko veći od županijskog, a u jednom trenutku je bio gotovo trostruko veći, te stoga nema smisla da Županija dio svog novca troši na Grad, nego je najbolje ta sredstva usmjeriti izravno u gradsku upravu, a poslove Županije usmjeriti samo na prsten oko Rijeke.

Iako je riječ o maloj stranci koja će teško uspjeti progurati ovakav prijedlog, u riječkoj javnosti ideja je veoma odjeknula, a najzanimljivije je od svega da prvi ljudi lokalne i regionalne samouprave, gradonačelnik Vojko Obersnel i župan Zlatko Komadina, obojica SDP-ovci, potpuno različito gledaju na prijedlog Liste za Rijeku – vjerojatno zato jer kreću iz suprostavljenih startnih pozicija.

– Nije ideja Liste za Rijeku ništa novo, pa o tome ja govorim već deset godina, kaže gradonačelnik Obersnel, koji je i predsjednik Udruge gradova. Ja mislim da veliki gradovi, dakle uz Zagreb i Rijeka, Osijek i Split, moraju imati status županije, no nažalost nikad dosad nije bilo političke volje za to, kaže. Obersnel objašnjava da bi na taj način Grad Rijeka nastavio funkcionirati kao i dosad, ali bi dobio i nove poslove koji su više nego logični: na primjer, da upravlja i srednjim školama na svom području, koje su sad pod Županijom, a u koje Grad svejedno ulaže novac; ili cestama na svom području.

– Županijske ceste na području Rijeke loše se održavaju, što je možda opravdano jer drugdje ima većih potreba, ali je činjenica da mi u Rijeci to osjećamo. Niz je takvih primjera, kaže gradonačelnik. Na primjer, on ne razumije da Županija ne sudjeluje u riječkim projektima kao što su novi bazen ili dvorana Zamet, stoga je za njega stvar jasna.

– Hrvatskoj je potrebna duboka reforma. Porez na dohodak trebao bi ostajati gradovima i općinama, a porez na dobit županijama koje bi se više trebale baviti gospodarstvom, poručuje Obersnel. On podsjeća da je institut velikih gradova već uveden, no odnosi se na sve gradove iznad 30.000 stanovnika, a Obersnel misli da je to potpuno nerealno.

– Samo četiri velika grada u Hrvatskoj po svim parametrima imaju status velikih gradova. Zakon o velikim gradovima predvidio je da mi možemo upravljati dijelom cesta, primarnom zdravstvenom zaštitom, dijelom socijalne skrbi, no nažalost to je mrtvo slovo na papiru. Nikada nisu uvedeni posebni zakoni, što govori da HDZ-u nije ni na kraj pameti reforma sustava samouprave, koji njima služi samo za kupovinu političkih bodova na izborima, kaže riječki gradonačelnik.

Suprotno tome, župan Zlatko Komadina o ideji Liste za Rijeku tvrdi da se radi o romantičarskoj ideji.
– Nemam ja ništa protiv da Rijeka dobije status županije, ali praksa bi to brzo demantirala, jer su poslovi jednostavno različiti, to su različite razine ovlasti. Uostalom, unisono svi želimo smanjivati i pojeftiniti samoupravu, a ovakav prijedlog vodi ka tome da uz sadašnjih 20 županija u Hrvatskoj dobijemo još 20 županija-glavnih gradova. Zar želimo 40 županija, pita se Komadina. On misli da Hrvatsku svakako treba regionalizirati, da treba uvažiti realnu regionalnu podjelu, uz meku državnu vlast jer centar države nikad ne može rješavati tuđi život kvalitetno. No, no ne na način da se samo doda jedna razina više, pa da postoje četiri razine – državna, regionalna, županijska i gradska, jer to ova država financijski ne bi izdržala.

– U tom smislu stoput sam govorio da današnji sustav županija i nije loš: svaki od gradova i općina ima svoje partikularne interese kao primarne, što je logično, ali županije su tu da rješavaju zajedničke interese. Prostor na kojem živimo je zajednički, a županija je tu da rješava zajedničke probleme na tom prostoru. To sami gradovi i općine ne mogu, kaže. Objašnjava kako županijama moraju ostati svi poslovi koji se tiču svih građana neke županije: na primjer, u srednje škole u Rijeci ne idu samo stanovnici Rijeke, cestama se ne voze samo Riječani, u KBC ili županijske bolnice idu svi stanovnici – to su poslovi koji i dalje trebaju ostati na županijama, jer bi inače i sami stanovnici tih regija gubili stečeni standard. Dodaje kako srednje škole održava Županija, ali naravno da u objekte čiji je vlasnik Grad mora ulagati sam gradski proračun.

– Dakle, o ovoj temi treba samo razgovarati argumentirano, i romantičarske želje će se rasplinuti. Ne može netko imati status županije samo zato jer to želi. Uostalom, Rijeka je već proglašena velikim gradom, pa što se više može poželjeti, zaključuje Komadina.

Tekst: Novi list, 07.10.2010. Preneseno s: www.novilist.hr/2010/02/09/obersnel-za-rijeku-zupaniju-koma.aspx