Milijunska ulaganja Grada Rijeke

Objavljeno: | Tagovi:

Obersnel reagirao ispravkom na napis Novog lista o ulaganjima u KBC

Poštovani gospodine Mijić,

molim Vas da temeljem Zakona o medijima objavite ispravak na članak pod naslovom »Stiže nova oprema, gradnja nove bolnice počinje 2015.«, koji potpisuje novinarka Nađa Berbić, a koji je objavljen u Novom listu, 27. veljače 2014. godine, na stranicama 14 i 15. Riječ je o izvještaju sa sjednice Stručnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka u kojem je prenesen samo dio moje izjave pa tako u tekstu nema podataka o dosadašnjim ulaganjima Grada Rijeke u Klinički bolnički centar Rijeka, ali u projekt izgradnje nove bolnice na Sušaku. Obzirom da građani imaju pravo na te informacije, ali i obzirom da su izostavljeni dijelovi koji bitno nadopunjuju navode u objavljenom tekstu, molim da, sukladno zakonu, objavite ovaj ispravak.

Iako nije osnivač KBC-a i nema zakonske obaveze ulagati u tu ustanovu Grad Rijeka je, u posljednjih desetak godina u nabavku nove opreme za riječki KBC te u adaptaciju, popravke i uređenje raznih bolničkih prostora uložio oko 10 milijuna kuna, isključivo s ciljem stvaranja boljih uvjeta za liječenje pacijenata.

Jasno je da Rijeka treba novu, modernu bolnicu na jednoj lokaciji pa je tako Generalnim urbanističkim planom Grada Rijeke predviđena jedinstvena bolnica na Trsatu, dijelom na prostoru bivše vojarne i okolnim parcelama, a dijelom na području današnje Sušačke bolnice. Do sada je u taj projekt Grad Rijeka uložio 45,5 milijuna kuna što je i omogućilo potpisivanje ugovora o građenju KBC-a Rijeka javno-privatnim partnerstvom. Navedena ulaganja odnose se na ustupanje nekretnina, otkup zemljišta od privatnih vlasnika i odricanje od naplate komunalnog doprinosa za novi KBC, a slijede i nova velika ulaganja.

Tako će Grad Rijeka putem Trgovačkog društva Energo čiji je većinski vlasnik, u izgradnju nove energane za potrebe Sveučilišnog kampusa i nove bolnice uložiti još 75 milijuna kuna. Grad će sa više desetaka milijuna kuna financirati i izgradnju potrebne komunalne infrastrukture za novu bolnicu te osigurati zamjenske prostorije za kazališne radionice smještene uz Sušačku bolnicu kako bi i te nekretnine mogao prepustiti bolnici. 

mr. sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke

Tekst: V. Obersnel Preneseno s: m.novilist.hr/PogledajClanak.aspx?id=697342&datum=20140303