Jeftiniji kvadrati

Objavljeno: | Tagovi:

Novinar Novog lista Damir Cupać izvještava o gradnji novih 80 POS-ovih stanova u Rijeci

Ravnatelj Agencije za društveno poticanu stanogradnju Vladimir Benac najavio je na obilasku gradilišta na kojemu niče 80 novih stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje (POS) na Drenovi da izvođač radova Novotehna poštuje dinamički plan i da bi se ključevi novim stanarima trebali podijeliti za godinu dana.    

– Kupci su čekali gotovo četiri godine kako bi počela gradnja, a za sada je sklopljeno oko 40 predugovora i vjerujemo da će brzo lista biti gotova. Stanje na gradilištu je takvo da je kod prvoga stambenoga objekta izrađuje armatura ploče prve etaže, na drugom je objektu izvedena temeljna ploča prizemlja, na trećem je postavljena temeljna kanalizacija i u tijeku je priprema tampona za izvedbu podložnog betona temeljne ploče, dok se za četvrti objekt izvode zemljani radovi za široki iskop, izjavio je Benac.    

On je pojasnio da je ideja projekta bila praćenje konfiguracije terena i stapanje s okolišom cijelog kompleksa. U sklopu projekta rekonstruirat će se postojeće ceste, a duž Ulice Brce uredit će se parkirna mjesta i nogostup s drvoredom. Planira se uređenje javne zelene površine na kojoj se nalazi bara, te pješačkih putova i staza kojim će se objekti spojiti sa šumskim zelenilom. Projektom je predviđena izgradnja nastavka Ulice Brce i njezino spajanje na Drenovski put čime bi se na adekvatan način riješio pristup naselju koje uz POS-ove stanove čini naselje već izgrađenih sveučilišnih stanova.    

Gradonačelnik Vojko Obersnel još je jednom ponovio da je POS optimalan način rješavanja stambenog pitanja jer omogućava povoljnije kreditne uvjete i cijenu stambenog metra koji je najpovoljniji na tržištu.    

– Od 2002. godine izgrađena su 92 stana u Škurinjama, 114 stanova u Srdočima, te više od 200 stanova na Rujevici, ukupno 411 stanova. Očekujemo da će u ožujku 2013. godine početi gradnja stanova na Hostovu bregu, a do kraja sljedeće godine i onih na Martinkovcu. Planiramo da bi na te dvije lokacije trebalo biti izgrađeno preko 200 stanova, a intenzivno se radi na pripremi lokacije u Škurinjskom plasu. Do danas smo za stanogradnju izdvojili oko 200 milijuna kuna, a 150 milijuna kuna osigurano je za aktualne projekte, naveo je Obersnel. 

Kvadrat oko 8.300 kuna        

Projekt gradnje 80 novih stanova na Drenovi vrijedan je 41,8 milijuna kuna, a cijena metra kvadratnog za kupce iznosit će oko 8.300 kuna. Od 80 stanova koji se grade 36 je jednosobnih, 28 dvosobnih i 16 trosobnih. Imat će visoku razinu opremljenosti i ona uključuje etažno plinsko grijanje, PVC stolariju, podne obloge prve klase, ugradit će se liftovi, a pristup zgradama omogućit će pristup osobama smanjene pokretljivosti.     

Dio stanova u najam        

Riječki gradonačelnik najavio da će dio stanova biti osiguran za najam kako bi se smanjio broj onih građana koji čekaju godinama na stambenoj listi prioriteta gradski stan.     – Taj smo model prvi proveli u Hrvatskoj, jer je Grad Rijeka otkupio na Rujevici 124 stana i dao ih u najam. Iako neki mediji tvrde da je Varaždin prvi uveo takvu mogućnost, to nije točno, zaključio je Obersnel.


Tekst: Novi list Preneseno s: www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Jeftiniji-kvadrati-Raste-80-POS-ovih-stanova-na-Drenovi