Grad Rijeka ponovo najtransparentniji grad

Objavljeno: | Tagovi:

Grad Rijeka ponovo najtransparentniji grad

Rijeka je po treći puta ponijela titulu najtransparentnijeg grada na temelju rezultata LOTUS-a - trećeg u nizu istraživanja transparentnosti i otvorenosti rada jedinica lokalne i regionalne samouprave koje provode GONG i Udruga gradova. Ovo treće istraživanje provedeno je kao i prethodno na svih 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave i to u razdoblju od lipnja do listopada ove godine.

Rijeka je po treći puta ponijela titulu najtransparentnijeg grada na temelju rezultata LOTUS-a - trećeg u nizu istraživanja transparentnosti i otvorenosti rada jedinica lokalne i regionalne samouprave koje provode GONG i Udruga gradova. Ovo treće istraživanje provedeno je kao i prethodno na svih 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave i to u razdoblju od lipnja do listopada ove godine.

Rezultati istraživanja objavljeni su danas u Hotelu Ivan u Šibeniku gdje su ujedno i dodijeljena priznanja najtransparentnijim gradovima, općinama i županijama. Ispred Grada Rijeka priznanje za najtransparentniji grad preuzeo je zamjenik gradonačelnika Marko Filipović.
Stupanj transparentnosti mjeren je kroz više pokazatelja unutar nekoliko osnovnih dimenzija transparentnosti: javnost sjednica gradskog vijeća, javnost rada i odluka gradonačelnika, poštovanje Zakona o pravu na pristup informacijama, suradnja s civilnim društvom, te uključenost građana u donošenje odluka.

Maksimalan broj bodova koji su jedinice mogle osvojiti je 10, pri čemu se rezultat iznad 7,5 bodova smatra izrazitom transparentnošću poslovanja. 25 gradova i jedna općina zadovoljavaju kriterij izrazite transparentnosti poslovanja, a dodatnih 108 gradova i općina zadovoljavaju kriterije transparentnog poslovanja.
Priznanja su dodijeljena u sklopu 6. Susreta gradonačelnika i poduzetnika u kategorijama kako slijedi:
U kategoriji gradovi i općine

1. RIJEKA (9,61/10)
2. SLAVONSKI BROD (9,22/10)
3. VODICE (8,93/10)
4. PAZIN (8,82/10)
5. LABIN (8,78/10)
U kategoriji županija:
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA (7,9/10)
Za najveći napredak u odnosu na prethodno istraživanje 2011/2012
OPĆINA BELICA (8,19/10)

Rezultat koji je Rijeku ponovo plasirao u sam vrh ljestvice transparentnih gradova objektivni je pokazatelj načina rada u riječkoj gradskoj upravi, odnosno taj je rezultat pokazatelj postojanja političke volje da se njeguje komunikacija s javnošću i da se građani snažno i kroz više modela uključuju u donošenje odluka i u praćenje rada gradskih tijela, Vijeća i gradonačelnika.
Uz, za Rijeku već uobičajenu, veliku količinu sistematiziranih dokumenata i materijala koji se objavljuju na gradskom web portalu i koji su na taj način dostupni svim građanima, Rijeka kontinuirano razvija i pokreće nove modele transparentnosti pa često služi kao primjer drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u kontekstu otvaranja prema javnosti.

Tako je primjerice Rijeka bila jedan od prvih gradova koji je sjednice izvršne vlasti (tada Poglavarstva) počeo održavati u cijelosti javno, bez zatvorenog dijela. Također, Grad Rijeka već niz godina sve dnevne redove i radne materijale za sjednice izvršne i predstavničke vlasti objavljuje na web portalu Grada i to ne samo naknadno nego uvijek uoči sjednica. Nakon ukidanja Poglavarstava, odluke koje donosi gradonačelnik objavljuju se na javnom Kolegiju gradonačelnika svaki tjedan uz objavu cjelokupnih materijala. Od ove godine na web portalu Grada dostupne su i cjelokupne video snimke sjednica Gradskog vijeća.

Podsjećamo također da je Rijeka još 2011 godine pokrenula projekt E-konzultacija u kontekstu uključivanja građana u donošenje odluka. Ta je inicijativa kasnije, od 2013. godine, uvrštena kao zakonska obaveza za javne uprave u vidu provođenja Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Također, u cilju upoznavanja građana sa proračunom i omogućavanja građanima da sudjeluju u kreiranju proračuna Rijeka je 2011. godine pokrenula proračunsku edukativnu igru Proračun(Ajme). Tijekom ove godine nekolicina gradova interesirala se za ovaj projekt zahvaljujući inicijativama poput GONG-ove koje senzibiliziraju javnost na potrebu prikazivanja veće transparentnosti proračuna i uključivanja javnosti u planiranje proračuna.

Jednako tako, Grad Rijeka na portalu Moja Rijeka već niz godina ima rubriku Tužibaba u kojoj gradska uprava javno komunicira s građanima odgovarajući na pitanja ili poduzimajući aktivnosti u cilju unapređenja svakodnevice, uređenja prostora i sl., a sve prema objavama građana.
Nadalje, Rijeka je jedan od gradova koji s građanima komunicira i putem društvenih mreža, na Facebooku putem stranice Moja Rijeka, a na Twitteru putem profila Grad Rijeka.

Svi su ti dosezi prepoznati u javnosti, često isticani kao primjeri dobre prakse, a dodatno u korištenju svih alata lokalne demokracije Rijeci mogu pomoći i mediji obavještavajući građane o mogućnostima, modelima i platformama kroz koje se mogu uključiti u donošenje odluka i planiranje razvoja grada.

Rezultati LOTUS istraživanja su u cijelosti objavljeni na službenim internetskim stranicama po pojedinim općinama, gradovima i županijama u svim rundama istraživanja te uz mogućnost međusobne usporedbe.

Tekst: mojarijeka Preneseno s: www.mojarijeka.hr/vijesti/grad-rijeka-ponovo-najtransparentniji-grad/