Dolazak kruzera bio je cilj izgradnje putničkog terminala

Objavljeno: | Tagovi:

Reagiranje gradonačelnika Obersnela na izjave g. Maržića u u Novom listu u vezi problematike putničkog terminala i privlačenja kruzera

U navedenom tekstu gospodin Maržić proziva me da sam pogrešno etiketirao njega kao koncesionara riječkog putničkog terminala, odnosno Lučku upravu koja mu je koncesiju dodijelila u kontekstu privlačenja i prihvaćanja kruzera u Rijeci. Točno je da sam na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Rijeke govorio o problematici privlačenja kruzera, kao i uopće o problemu riječkog putničkog terminala koji je zapravo ugostiteljski objekt, a ne putnički terminal, iako niti jednom riječju nisam spomenuo gospodina Maržića. Govorio sam o odgovornosti Lučke uprave koja je dodijelila koncesiju za cijeli putnički terminal tvrtki koja se bavi isključivo ugostiteljskom djelatnošću što bi trebao biti samo jedan manji dio djelatnosti koja se obavlja na putničkom terminalu.

Naime, slažem se da se gospodin Maržić, kao ugostitelj, ne mora zamarati privlačenjem kruzera u Rijeku jer ako njegov ugostiteljski objekt dobro posluje i bez kruzera, što je to što bi ga uopće moglo nagnati na takvu dodatnu aktivnost? Tim više što i sam navodi da »kod ugovaranja koncesije nije spomenuta nikakva obveza dovođenja brodova«.

Međutim, dolazak kruzera zapravo je bio jedan od ciljeva izgradnje novog pomorskog putničkog terminala. Tko je i zašto odgovoran što kruzera nema je svakako zanimljivo pitanje. Je li to Lučka uprava koja je odabrala koncesionara za cijeli pomorski putnički terminal ili je to sam koncesionar? Poštujući značajna ulaganja gospodina Maržića kao koncesionara, čistom empirijom je moguće utvrditi da pomorski putnički terminal ima premalo sadržaja za putnike. Naime, veći dio terminala je u funkciji ugostiteljskih i zabavnih sadržaja, a to je sigurno rezultat komercijalnog razmišljanja koncesionara i to apsolutno poštujem. No, putnici koji mogu doći kruzerom bi trebali imati i čekaonicu, garderobu, prostore za obavljanje pograničnih i carinskih formalnosti, info-centar i sve ostalo što nema u dovoljnoj mjeri i neupućeni bi mogli zaključiti da se radi o velikom disco-klubu, a ne o pomorskom putničkom terminalu. Čak niti putnici koji putuju katamaranima ili dužobalnim brodovima »Jadrolinije« nemaju na raspolaganju čekaonicu ili garderobu.

Sasvim je jasno da dolazak turista u Rijeku određuju atraktivnost samog grada, prometna infrastruktura, te raznoliki događaji u gradu (kulturne, sportske i tradicijske javne manifestacije) ili atraktivna okolina koje sasvim sigurno ne nedostaje od Liburnije s Učkom, kvarnerskih otoka, Gorskog kotara pa do Plitvičkih jezera. Podaci Turističke zajednice grada Rijeke za siječanj 2011. govore o značajnom povećanju broja turista - rast od 20 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Detaljnije treba vidjeti i strukturu gostiju, te uočiti da sve više dolaze turisti iz udaljenijih destinacija, te da njihov dolazak nije vezan uz ljetnu sezonu. Tijekom zadnjeg tjedna Karnevala 2011. godine svi hoteli imaju popunjene smještajne kapacitete, a činjenica je Rijeci neodostaje dodatnih hotelskih kapaciteta - što će se zadovoljiti izgradnjom novih hotela planiranih na lokacijama Delta, Benčić, Kostabela i Preluk.

Želim svakako napomenuti i porast potražnje za smještaj u hostelu i privatnim smještajima, kao i veliku aktivnost udruge turističkih vodiča Kvarnera. Smatra da cjelogodišnji rast dolazaka turista u Rijeku, kao i rast broja noćenja govore sami za sebe. Vjerujem da će i naši napori da dovedemo Ryanair u Zračnu luku Rijeka značajno pridonijeti rastu broja turista u Rijeci i široj regiji i otvoriti mogućnosti da se Rijeka koristi i kao ukrcajna luka u kojoj mogu počinjati ili završavati putovanja kruzerima.

No, kruzera i dalje nema. I zapravo je sasvim svejedno je li odgovornost za nedovoljan angažman u privlačenju kruzera na Lučkoj upravi Rijeka ili koncesionaru kojem je Lučka uprava omogućila da cijeli putnički terminal pretvori u ugostiteljski objekt što zasigurno nije bila osnovna namjera. Stoga bi bilo logično da se koncesionar brine o promociji i eksploataciji terminala koji je predmet njegove koncesije, odnosno da to čini u suradnji s Lučkom upravom. Kao što Lučka uprava zajedno s koncesionarom Lukom d.d. vodi brigu o promociji riječkog prometnog pravca kad su u pitanju kontejneri i ostali teret, očekivao sam jednaku aktivnost i na promociji Rijeke kao mogućeg odredišta za kruzere. Ako je jedina briga koncesionara promocija ugostiteljskih sadržaja, a to je i jedini sadržaj cijelog putničkog terminala građenog sredstvima Lučke uprave, dakle sredstvima poreznih obveznika, ne vidim svrhu takve koncesije niti možemo očekivati da će se išta promijeniti na bolje.

Grad Rijeka će, naravno, svaki napor Lučke uprave i koncesionara o dolasku kruzera podržati sa stanovišta prihvata putnika na kopnu, kao i organizacije svih potrebnih sadržaja kako bi se putnici kruzera u gradu osjećali što ugodnije. No, pritom treba naglasiti da Grad Rijeka nema ovlasti upravljanja pomorskim dobrom, niti ima ovlasti kontrole koncesionara na pomorskom putničkom terminalu.

 Ali imati nadležnost (Lučka uprava) i koncesiju (gospodin Maržić) podrazumijeva preuzeti i određenu odgovornost, proaktivno ponašanje.

 Zato, kada gospodin Maržić slavodobitno kaže »neka nam pošalju odmah dvije tisuće putnika«, to više govori o nerazumijevanju problematike nego bilo koja moja riječ ispravka. Također, njegova izjava da je terminal »s dvama restoranima, caffe barom, fast foodom, klubom, velikom pripremnicom hrane, terasama, kioskom, uredima renta-a-cara, Jadrolinijinim punktom i ostalim uslugama« spreman uslužiti ogroman broj putnika, još više govori o (ne)razumijevanju potreba putnika koji se iskrcaju s broda i od svega navedenog trebaju upravo ove »ostale usluge« koje očito ni sam gospodin Maržić ne može nabrojati.

Dakle, svaka čast gospodinu Maržiću na uloženim milijunima, na suradnji s renomiranim arhitektima, na ugostiteljskom i zabavnom dijelu, ali još uvijek mi nije jasno što to predstavlja pomorski putnički terminal u Rijeci.Tekst: V. Obersnel Preneseno s: novine.novilist.hr/default.asp?WCI=Pretrazivac&WCU=28602863285D2863285A285828592859286328632863285D285C285C285B285E285D28632863286328592863W