Do 2020. u Rijeku se planira uložiti 22,5 milijarda kuna

Objavljeno: | Tagovi:

Novinar Novog lista Damir Cupać izvještava s Kolegija gradonačelnika

Okvirna financijska procjena vrijednosti projekata navedenih u Strategiji razvoja grada Rijeke od 2014. do 2020. godine za koju će riječki gradonačelnik Vojko Obersnel tražiti potporu u Gradskom vijeću iznosi oko 22,5 milijarda kuna, od čega bi u sedam godina iz gradskog proračuna i sredstava gradskih tvrtki bilo uloženo oko milijardu, dok se ostatak mora osigurati iz državnog proračuna i fondova Europske unije.

Obersnel je pojasnio da su Strategijom određena tri strateška cilja – globalno pozicioniranje Rijeke razvojem Riječkoga prometnog pravca, razvijanje konkurentnoga gospodarstva na temeljima društva znanja i novih tehnologija, te osiguravanje dostojanstva svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa.

Zagrebački terminal

– Razvoj Riječkoga prometnog pravca se prije svega odnosi na izgradnju prometne infrastrukture, stvaranje ekonomskih učinaka u sektoru prometa i integracijsku funkciju Grada Rijeke unutar prometnog sektora. Izgradnja prometne infrastrukture uključuje izgradnju Zagrebačkog terminala koja će omogućiti pristajanje najvećih kontejnerskih brodova gaza 18 metara čime će riječka luka postati konkurentnija i znatno povećati kapacitet tereta. Izgradnjom ceste D-403 spojit će se Zagrebački terminal sa zaobilaznicom i Zvonimirovom ulicom, dok će izgradnja dvotračne pruge od Delnica do Šapjana koja će prolaziti kroz Rijeku otvoriti mogućnost za uvođenje brze gradske željeznice, izjavio je Obersnel.

Prema podacima iz Strategije u Riječki prometni pravac i globalno pozicioniranje Rijeke treba uložiti oko 16,7 milijarda kuna. Taj je iznos uglavnom vezan za izgradnju nedostajuće prometne infrastrukture i povezivanje gradskih projekata s projektima koji se vode na razini Republike Hrvatske.

16,7 mlrd. riječki prometni pravac 3,1 mlrd. konkurentno gospodarstvo 2,7 mlrd socijalna uključenost građana

Najveći dio potrebnih investicija osigurat će se iz EU-fondova, a pritom se posebno ističu ulaganja u željezničku infrastrukturu. Grad Rijeka planira uložiti oko 184 milijuna kuna u različite programe i projekte koji su povezani s prvim strateškim ciljem.

Drugi strateški cilj odnosi se na razvoj konkurentnoga gospodarstva na temelju novih tehnologija, a planira se ostvariti razvojem novih znanja i tehnologija, te jačanjem konkurentnosti gospodarstva. Financijski plan za njegovu realizaciju iznosi oko 3,1 milijardu kuna iz različitih izvora, a sve u svrhu razvoja znanja, novih tehnologija i konkurentnoga gospodarstva. U navedene projekte i programe do 2020. godine Grad Rijeka planira uložiti oko 110 milijuna kuna kao svoj udio u realizaciji.

Urbana regeneracija

Trećim strateškim ciljem definiraju se prioriteti i mjere, projekti i programi putem kojih se osigurava dostojanstvo svih građana. Kao prvi prioritet unutar ovoga strateškog cilja određena je urbana regeneracija koja podrazumijeva mjere s ciljem intenzivne pripreme projekata i programa orijentiranih na financiranje iz EU-fondova. Kao drugi prioritet istaknuta je zaštita i unapređenje zdravlja građana Rijeke. Za sve to bitan je preduvjet jačanje upravnih kapaciteta sustava Grada Rijeke. Za realizaciju trećega strateškog cilja treba osigurati oko 2,7 milijarda kuna, od čega bi udio Grada Rijeke trebao biti oko 795 milijuna kuna.

Razgovori, radionice, e-konzultacije

Gradonačelnik Obersnel je podsjetio da je Strategija nastala na temelju »Razgovora o Rijeci« u kojoj je tijekom izborne kampanje sudjelovalo 50-ak istaknutih stručnjaka, a na osnovi kojih je nastao izborni program s kojim je Obersnel dobio povjerenje birača.

– Nakon konstituiranja Gradskog vijeća nastavile su se pripreme za izradu Strategije, održano je 13 radionica na kojima je bilo preko 200 ljudi iz gradske uprave, različitih institucija i tvrtki. Održan je okrugli stol s istaknutim gospodarstvenicima, otvorene su e-konzultacije na ovu temu, a prije nekoliko dana održana je i radionica s gradskim vijećnicima. Strategija se ne odnosi na razvoj gradske uprave, već na razvoj grada kao urbane cjeline s utjecajem na sve segmente života. Razradili smo metodologiju kojom će se pratiti ostvarenje Strategije, zaključio je Obersne

– Svakako da je moguće upitati se o realnosti financiranja svih navedenih projekata i programa u uvjetima ekonomske krize, te promjene pravila financiranja na razini EU-a. Stoga treba iskazati političku volju, profesionalnu pripremu projekata i programa i partnerstvo sa svim institucijama u zajedničkim projektima. Svaki od strateških ciljeva ima osobu odgovornu za provedbu, te tim stručnih ljudi koji su kao pročelnici odjela gradske uprave nadležni za provođenje pojedinih prioriteta i mjera. Od iznimnog je značenja što timove čine pročelnici koji nisu nadležni samo za provedbu Strategije u okviru nadležnih odjela gradske uprave već i za provedbu putem gradskih ustanova, komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke. Timovi su zaduženi i za suradnju sa svim institucijama izvan sustava Grada Rijeke s kojima treba razvijati partnerske odnose s ciljem provedbe Strategije, pojasnio je Obersnel.

Tekst: Novi list Preneseno s: www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Do-2020.-u-Rijeku-se-planira-uloziti-22-5-milijarda-kuna