Barcelona - konferencija bežičnih gradova

Objavljeno: | Tagovi:

Barcelona - konferencija bežičnih gradova

Na trećoj europskoj godišnjoj konferenciji bežičnih gradova u Barceloni bila je prisutna i Rijeka

Na upravo održanoj 3. europskoj godišnjoj konferenciji Wireless and Digital Cities, s osnovnom temom izgradnje povezanih zajednica (Building Connected Communities), predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su kao gosti te su se upoznali sa smjernicama razvoja bežične tehnologije u Europi i svijetu. Prezentacije i radionice pokazale su da zaista možemo reći da je naša Wi-Fi Wireless Mesh mreža ravnopravna s takvim i sličnim mrežama u Europi, a po mnogočemu i kvalitetnija.

Radionica Barcelona – Wi-Fi Outdoor Project, kojom je konferencija otvorena, a koju je vodio Paco Rodriguez, direktor Ureda za telekomunikacije grada Barcelone, pokazala je bežičnu mrežu Barcelone “na terenu”, tj. obilaskom lokacija koje su pokrivene Wi-Fi signalom. Na taj način mogli smo se uvjeriti u kvalitetu njihove mreže.

Budući da u Europskoj uniji ne postoji dogovor o pružanju usluga besplatnog bežičnog interneta, mreža Barcelone pruža samo usluge gradskih servisa, dok naša mreža – uz pružanje usluge servisa – građanima pruža i uslugu cjelokupnog pristupa internetu.

Besplatne bežične mreže

Upravo ta tema – je li bežični internet privatni posao ili univerzalno pravo korisnika – obilježila je velik dio konferencije. O toj se temi vodila debata: branilo se pravo građana za korištenjem besplatnog interneta, ali i razumijevale potrebe telekom-operatera/pružatelja usluga – za naplatom usluga. James Farstad, direktor Minneaopolis Wireless Networka, u svom je predavanju izložio točnu tezu: bežične mreže mogu pružati one usluge koje su zakonski dostupne, no to nužno ne trebaju biti besplatne usluge, ili pak mogu biti besplatne u dijelu korištenja gradskih servisa.

Uspoređujući veličinu Wi-Fi zona, koja je proporcionalna odnosu veličine Barcelone i Rijeke, možemo zaključiti da je pokrivenost signalom u Rijeci u svakom slučaju bolja jer se, uzimajući u obzir veličinu grada, kod nas koristi veći broj pristupnih točaka. Ono što je jednako i u Rijeci, i u Barceloni, i u ostalim gradovima koji su se prezentirali na konferenciji jest temelj Wi-Fi zone, a to je vlastita infrastruktura, tj. svjetlovodna mreža rasprostranjena po gradu. Primjerice, u gradu Avilésu u Španjolskoj, koji je prezentirao svoju mrežu, postavljeno je onoliko manje svjetlovodnog kabela koliko je Avilés manji od Rijeke. Ovdje ne možemo govoriti o kvaliteti i tehnološkom pristupu njihove svjetlovodne mreže jer o tome nije bilo riječi, nego samo o dužini postavljenih svjetlovodnih kabela. Postavljeni svjetlovodni kabeli temelj su digitalizacije, a
bežično povezivanje je nadogradnja.

Inteligentni grad

Bez kvalitetno izvedene svjetlovodne mreže, koja je temelj digitalizacije gradova, ne može se izvesti ni kvalitetna bežična mreža, ni prelazak u inteligentni grad.

Iz prezentiranog se vidjelo da je put kojim ide Rijeka ispravan, a to je istovremeno građenje digitalne mreže i razvijanje gradskih servisa koji će onda putem izgrađene mreže biti na usluzi građanima.

Ni po kojoj točki ne zaostajemo za gradovima na Zapadu. Izgradili smo digitalni grad, koji je po svojoj strukturi ne samo jednak gradovima s mnogo većim budžetom od našeg, nego je po nekim karakteristikama i bolji. Put od digitalnog prema inteligentnom gradu već nam je zacrtan – jer osim što imamo riješeno pitanje infrastrukture, imamo i servise koje nudimo građanima. Besplatni bežični internet tek je jedan od servisa. Po svemu tome nijedan grad u Hrvatskoj ne može se usporediti s Rijekom, koja prednjači u razvoju i korištenju novih tehnologija.

Projekt besplatnog bežičnog interneta sastavni je dio projekta “Rijeka – inteligentni grad”, zacrtanog u Smjernicama za mandatno razdoblje od 2005. do 2009. godine, kojim se između ostalog predviđa korištenje informacijsko- telekomunikacijske tehnologije u funkciji poboljšanja kvalitete u pružanju svih usluga građanima elektroničkim putem te stvaranja uvjeta za elektroničko uključivanje građana u različite oblike života grada.

Grad Rijeka nastavlja strategiju širenja širokopojasne gradske mreže – kako optičke okosnice, tako i bežične. Bežični dio širit će se prema mjestima okupljanja građana, posjetitelja i turista (prema sportskim objektima, željezničkom i autobusnom kolodvoru, trgovima...)

Projekt besplatnog interneta u Rijeci

Kada govorimo o bežičnom internetu u Rijeci, u lipnju 2007. godine Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke u suradnji s tvrtkom Krk sistemi d.o.o. izradio je projekt besplatnog bežičnog pristupa internetu (Grad Rijeka – Free Internet Access) u središtu grada za sve građane, kao i za sve turiste i posjetitelje grada.

Signalom besplatnog bežičnog interneta tada se “pokrilo” središte grada, tj. signal je tvorio “krug” Jadranski trg – Korzo – Ulica Ignacija Henckea – Riva – Splitska ulica – Jadranski trg i Ulica Ante Starčevića.

Od veljače 2008. područje pokrivenosti besplatnog bežičnog interneta prošireno je i na dio Trsata (područje od Trsatske gradine preko Svetišta Majke Božje Trsatske do Dvorane mladosti), a od srpnja 2008. signalom besplatnog bežičnog interneta pokriveno je i cijelo područje Dvorane mladosti (unutrašnjost i oko nje).

U prosincu 2008. godine zona besplatnog bežičnog interneta proširit će se i na kompleks bazena na Kantridi, dok će se tijekom 2009. godine zona proširiti i na Centar Zamet, atletsku stazu na Kantridi, gradsku plažu kod bazena Kantrida i dio Staroga grada.

Projekt besplatnog bežičnog interneta Grada Rijeke prikazan je na vodećim svjetskim internetskim stranicama, CNN-u, Yahoo Financeu i Google Financeu, Wiredu, te je prezentiran na Savjetovanju o komunikacijskim tehnologijama i normama u informatici – KOM 2007, održanom u Opatiji od 26. 11. do 28. 11. 2007., te na Danima otvorenih vrata Centra tehničke kulture u kolovozu 2008. godine.

Tekst: Vojko Obersnel za Plan B Preneseno s: planb.com.hr/2008/12/plan-b-15/