Dočekali smo i taj dan. U Sabor Republike Hrvatske ušao je čovjek koji je svojedobno javno i samozadovoljno zagovarao tezu da “demokracija nije potrebna” i da umjesto toga treba uvesti vojnu upravu i “čizmu u zube”Pretpostavljam da će se iz tog razloga dotični gospodin odreći saborske plaće koju mu omogućava isti taj demokratski sistem kojeg toliko prezire da ga je spreman oružjem srušiti? Opširnije