Mora biti da je stvarno lijepo biti na vlasti, vjerovati da su građani glupi, i da su jeftini igrokazi tim glupim građanima nevidljivi. Opširnije