Unatoč gospodarskoj krizi, u Rijeci su u 2015. realizirani mnogi projekti , uključujući i mnoga kapitalna ulaganja u infrastrukturu.  Ujedno se nastavljaju i započinju novi bitni projekti i programi u sklopu sva tri glavna strateška cilja razvoja Rijeke do 2020. Prošećimo se još jednom zajedno kroz proteklu riječku godinu.