Top tema ovih dana su pomoćnici u nastavi i učenici s poteškoćama. Nažalost, nisu top tema u smislu dobrog funkcioniranja sustava i kvalitetnog rješavanja potreba učenika odnosno postojanja adekvatnog statusa samih pomoćnika. Upravo suprotno. Opširnije