Kažu da djela čine čovjeka, a ljudi čine grad. Pa pogledamo li djela onih koji su povodom ovogodišnjeg Dana Sv. Vida primili javna priznanja Grada Rijeke, možemo lako otkriti kakav je grad u kojem živimo, kakva je naša Rijeka. Opširnije