Grad Rijeka upravo je u procesu stvaranja Strategije razvoja Rijeke do 2020. godine. Opširnije