Palach ima mnogo „tagova“ i mnogo života. Opširnije