Prošli tjedan su u Zagrebu dodijeljene nagrade LOTUS 2011/12  za transparentnost županija, gradova i općina. Riječ je o istraživanju, točnije rezultatima istraživanja koje je provela Udruga GONG na svih 576 županija, gradova i općina u Hrvatskoj (127 gradova, 429 općina i 20 županija). Opširnije