Porezne reforme ovih su dana jedna od vrućih tema. Svakodnevno u medijima nalazimo napise i priloge posvećene ovoj ili onoj izmjeni u poreznom sustavu, i gotovo svatko razmatra na koji će način najavljene promjene utjecati na našu svakodnevnicu, dubinu džepa, štednju i slično. Opširnije