Iako je još uvijek vruće, radni tempo se ubrzava i čini mi se da je ljeto, bar što se subjektivnog feelinga tiče, završilo. Opširnije