Vjerujem da je 2010. godina za sve nas bila teška, ali i vrlo dinamična. Upravo na tu dinamiku, kao i na nove perspektive koje ona otvara, želim ukazati ovim osvrtom na proteklih dvanaest mjeseci.